Nie żyje dr Janusz Gil (1936-2020)

W niedzielę 20 grudnia 2020 r. w wieku 84 lat zmarł dr Janusz Gil. Był szanowanym, docenianym i lubianym przez mieszkańców miasta i gminy Połaniec lekarzem, Honorowym Obywatelem Połańca, Burmistrzem Miasta i Gminy Połaniec.

Janusz Gil urodził się w 1936 r. w Połańcu. Szkołę średnią ukończył w Sandomierzu. Po ukończeniu Liceum Felczerskiego w Kłodzku powrócił do Połańca i rozpoczął praktyki w Strużkach. W 1966 r. po ukończeniu Akademii Medycznej w Łodzi objął etat lekarza w Połańcu. W latach 1993-1999 był lekarzem i zarządzał Przychodnią Zdrowia w Połańcu. W 1999 r. dr Gil pełnił funkcję z-cy dyrektora Świętokrzyskiej Kasy Chorych. W 2006 r. został mianowany dyrektorem szpitala w Opatowie.

Dr Janusz Gil pełnił również funkcje samorządowca. W latach 1994-1998 sprawował funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej. W 2002 r. został wybrany na Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec. Odegrał wielką rolę w historii Połańca. Przyczynił się w znaczącym stopniu do starań o odzyskanie przez nasze miasto w 1980 r. praw miejskich. W 1996 r. Rada Miejska w Połańcu w uznaniu za działalność na rzecz Połańca i mieszkańców nadała mu tytuł Honorowego Obywatela Połańca. Za uznanie całokształtu swojej wieloletniej działalności jako lekarza i społecznika został uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi.

Człowiek wielkiego serca, niezwykle oddany lekarz, zawsze niósł pomoc wszystkim potrzebującym, ceniony społecznik. Pełniąc funkcję samorządowca zawsze pracował z oddaniem. Dr Gil był pomostem między “starym” a “nowym” Połańcem. Cechowało go opanowanie, spokój, stanowczość. Największą przyjemność sprawiała mu sympatia i życzliwość Połańczan.

Msza św. żałobna odprawiona zostanie w dniu 23.12.2020 r. o godz. 12:00 w kościele p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Połańcu.

Zarząd Towarzystwa Kościuszkowskiego w Połańcu Rodzinie dra Janusza Gila i bliskim przekazuje słowa wsparcia składając wyrazy głębokiego współczucia. Cześć Jego Pamięci.

Z tej samej kategorii

Back to top button