SPRAWOZDANIE ZA 2014

SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA  KOŚCIUSZKOWSKIEGO
W  POŁAŃCUW  ROKU  2014

W roku 2014 działalność Towarzystwa prowadzona była przez Zarząd wybrany w wyborach w dniu 6 czerwca 2011 r., który ostatnie absolutorium otrzymał na Walnym Zebraniu w dniu 19 lutego 2014 r. W Skład Zarządu TK na lata 2011-2015 wchodzą: Radosław Matusiewicz – prezes, Marek Pedyński – z-ca prezesa, Danuta Kosowska – z-ca prezesa, Anna Kaniszewska – sekretarz, Teresa Mikurda – skarbnik.

WYDAWNICTWA

W roku 2014 plan wydawniczy zrealizowany został po uwzględnieniu korekty, na którą zgodę wyraził UMiG w Połańcu. W ramach Konkursu ogłoszonego przez UMiG w Połańcu wydano; 25 numer Zeszytów Połanieckich oraz wydawnictwo pn. „Czarni Połaniec 1948-1978”, zawierające najstarsze zdjęcia związane ze sportem w naszym mieście. Wydano również dwa rodzaje pocztówek nawiązujących do dwóch okrągłych rocznic: 220-rocznicy ogłoszenia Uniwersału Połanieckiego oraz 750-lecia potwierdzenia praw miejskich dla Połańca.

W tym roku udało się zrealizować projekt pn. „Kościuszkowskie manewry” w ramach PROW. Dzięki niemu m.in. zorganizowano Zjazd Środowisk Kościuszkowskich, zaproszono młodzież ze Szkoły „Kościuszkowskiej” w Stalowej Woli, zorganizowano inscenizację historyczną na Kopcu Kościuszki i zakupiono kobiece i męskie stroje historyczne.

Usługi graficzne zlecane są nadal firmie APLA Krosno, która oferuje profesjonalną obsługę oraz najtańszy wydruk.

ŚRODOWISKO  POŁANIECKIE

Współpracę ze środowiskiem połanieckim w 2014 oceniono bardzo dobrze. Towarzystwo współpracowało z Biblioteką Publiczną, Szkołami, CKiSz, LGD „Dorzecze Wisły” oraz przede wszystkim z Władzami Miasta Połańca. Spotykaliśmy się również ze wszystkimi stowarzyszeniami połanieckimi, przede wszystkim podczas rajdów pieszych i rowerowych organizowanych często przez PTTK, czy turniejów w kręgle.

 SPOTKANIA  TK

W 2014 roku Zarząd i Członkowie TK spotkali się częściej niż w poprzednich latach. Frekwencja na spotkaniach i imprezach utrzymywała się niestety na poziomie poniżej ok. 50% ogólnej liczby członków. Znacznie częściej spotykał się Zarząd i to nie tylko formalnie. Wiele osób z różnych względów zrezygnowało lub zostało wykreślonych z listy członków TK. Na koniec 2014 r. liczba członków towarzystwa wynosi 46 osób.

ŚRODOWISKO  KOŚCIUSZKOWSKIE

W roku 2014 członkowie TK uczestniczyli w większości uroczystości, które organizowane były przez ośrodki kościuszkowskie w Polsce. Na uwagę zasługuje organizacja tegorocznego Zjazdu Środowisk Kościuszkowskich w Połańcu, podczas którego po raz pierwszy członkowie TK zorganizowani, wspólnie z CKiSz inscenizację historyczną Ogłoszenia Uniwersału Połanieckiego na Kopcu Kościuszki.

SPRAWY  FINANSOWE

Sytuacja finansowa Towarzystwa jest niezmienna od kilku lat. W maju naszą Inscenizację wsparli finansowo właściciele lokalnych firm. Tak jak w latach ubiegłych, Stowarzyszenie utrzymywało się ze składek członkowskich, wpłat z 1%, dobrowolnych wpłat oraz dofinansowania w ramach projektu „Kościuszkowskie manewry”.

SPRAWY  ORGANIZACYJNE

Siedziba Towarzystwa nadal znajduje się w Sali udostępnionej w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie”, dzięki uprzejmości dyrekcji szkoły. Aktualne informacje przekazywane są za pośrednictwem strony internetowej oraz konta na portalu FB.

Na spotkaniu 12 grudnia, Zarząd przypomniał działania TK w 2014 r. i ocenił, że Towarzystwo Kościuszkowskie działało w tym czasie tak, jak pozwalał mu na to budżet, a zadania jakie sobie stawiało w większości były realizowane przy zwiększonym wkładzie pracy członków. Jako główny cel na rok 2015, postawiono sobie dalsze pozyskanie środków finansowych umożliwiający udział w Małych Projektach oraz zachęcenie kolejnych osób do przystąpienia w szeregi naszego Towarzystwa.

Załączniki:

  1. Kalendarium działań TK w 2014 r.
  2. Realizacja planu zadań TK w roku 2014.

DZIAŁALNOŚĆ  TOWARZYSTWA  KOŚCIUSZKOWSKIEGO  W  2014 ROKU

SPOTKANIA

8 stycznia – spotkanie w sprawie Przewodnika po gminie Połaniec

19 lutego – Walne Zebranie Członków TK

7 maja – spotkanie robocze członków TK

10 maja – organizacja Zjazdu Środowisk Kościuszkowskich

5 sierpnia – udział w spotkaniu w sprawie strategii gminy na lata 2014-2020.

13 września – Ognisko integracyjne TK

12 grudniaWalne Zebranie Członków TK

UDZIAŁ  W  IMPREZACH  KOŚCIUSZKOWSKICH  I  HISTORYCZNYCH

24 marca udział w uroczystościach w Krakowie – Przysięga na Rynku Głównym

30 marca udział w Targach Rekonstrukcji Historycznej – Kielce

11 maja – organizacja Inscenizacji Ogłoszenia Uniwersału Połanieckiego

24 maja – prelekcja kościuszkowska w Muzeum w Gliwicach

6 czerwca – udział w uroczystościach 220 rocznicy insurekcji w Szczekocinach

9 września – udział w uroczystościach 110 rocznicy odsłonięcia pomnika B. Głowackiego w Tarnobrzegu

28 września – udział w imprezie hist. Pola Chwały w Niepołomicach

12 października udział w XXXI Sesji Kościuszkowskiej w Maciejowicach

 UDZIAŁ  W  UROCZYSTOŚCIACH  PATRIOTYCZNYCH

3 maja – udział w uroczystościach patriotycznych w Jodłowej k/Pilzna.

3 maja udział uroczystościach patriotycznych w Połańcu

11 maja – udział w uroczystościach Dni Połańca

1 września – uczczenie pamięci żołnierzy na Starym Cmentarzu

9 listopada – organizacja “Niepodległościowego spaceru”

11 listopada – udział w Święcie Niepodległości

UDZIAŁ  W IMPREZACH  SPORTOWYCH  I  TURYSTYCZNYCH

17 stycznia II Turniej w Kręgle zorganizowany przez Towarzystwo Kościuszkowskie

2 lutego udział w rajdzie PTTK do Szczucina

16 lutego udział rajdzie PTTK 3 rzeki

5 kwietnia udział w Turnieju BowlingowymSołect i Sołtysów o Puchar Burmistrza

10 maja – organizacja gry terenowej na Kopcu Kościuszki

31 maja – udział w spływie organizowanym przez LGD

27 września – organizacja konkursu i przekazanie wydawnictw – Rajd Śladami Kościuszki z PTTK

24 października – organizacja Turnieju w kręgle o Mistrzostwo TK

7 listopada – udział Turniej Bowlingowy o Puchar Prezesa PTTK

WYDAWNICTWA

12 stycznia 2014przekazanie wydawnictw na licytację WOŚP

11 lutego – Zeszyty Połanieckie online w wersji pdf

9 maja – wydanie Albumu Czarni Połaniec 1948-1978

28 października przekazanie wydawnictw na konferencję w WDK w Kielcach

2 listopada – przekazanie “Album Czarnych” do kolekcji monografii klubów polskich

WYSTAWY  I  STOISKA  PROMOCYJNE

26 lutegoWystawa rzeźby i malarstwa Władysława Sadłochy

12 marca udział w targach Agrotravel Kielce 2014

7 czerwca udział w imprezie promocyjnej – “Baw się z nami LGD-ami” w Kielcach

20 lipca – organizacja stoiska gminnego na Biesiadzie Łubnickiej

DZIAŁALNOŚĆ  LOKALNA

2 maja przyjęcie Flisaków nad Wisłą w Połańcu

10 maja –organizacja wspólnie z Biblioteką konkursu „Połaniec za 100 lat”

18 kwietnia – złożenie wniosku pn. Kościuszkowskie manewry”

12 lipca – udział w Wiankach w Winnicy

19 lipca – brama weselna na ulicy Krakowskiej.

21 lipcaudział w spocie reklamującym Połaniec

16-22 lipca – pomoc w przyjęciu gości z miast partnerskich w Połańcu

4 września – warta honorowa przy obelisku AK

7 września – udział w obchodach 750-lecia nadania praw miejskich

18 października – przekazanie wydawnictw uczestnikom zawodów zapaśniczych.

1 listopada – spotkanie i wizyta na połanieckich cmentarzach

Back to top button