Sprawozdanie za 2017

SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA  KOŚCIUSZKOWSKIEGO
W  POŁAŃCU W  ROKU  2017

W roku 2017 działalnością Towarzystwa kierował Zarząd wybrany w wyborach w dniu 6 czerwca 2011 r., który ostatnie absolutorium otrzymał na Walnym Sprawozdawczym Zebraniu w dniu 17 lutego 2016 r.

W Skład Zarządu TK wchodzą: Radosław Matusiewicz – prezes, Danuta Kosowska – z-ca prezesa, Dominika Mikoda – z-ca prezesa, Anna Kaniszewska – sekretarz, Teresa Mikurda – skarbnik.

DZIAŁALNOŚĆ  TOWARZYSTWA  KOŚCIUSZKOWSKIEGO  W  2017 R.

KALENDARIUM  ROKU 2017

UDZIAŁ W  UROCZYSTOŚCIACH  KOŚCIUSZKOWSKICH  I  HISTORYCZNYCH

28 stycznia – udział w uroczystościach upamiętniających Powstanie Styczniowe w Rytwianach,

28 stycznia – spotkanie przy Grobie Powstańców Styczniowych w Łubnicach,

1-4 lutego – wyjazd na Białoruś i udział w uroczystościach rocznicy urodzin Tadeusza Kościuszki,

19 lutego – rajd pieszy „tatarski” upamiętniający Bitwę z Tatarami w 1241 r.,

26 lutego – udział w uroczystościach rocznicy Bitwy pod Małogoszczem z 1863 r.,

24 marca – wyjazd na rocznicę Przysięgi Tadeusza Kościuszki na Krakowskim Rynku,

22 kwietnia – Inscenizacja Insurekcja 1794 w pigułce podczas imprezy historycznej w Raszynie,

29 kwietnia – wizyta w Tokarni oraz otwarcie sezonu turystycznego w Chęcinach,

5-7 maja – organizacja części historycznej Dni Połańca,

28 maja – wyjazd do Szczekocin na jubileusz 25-lecia tamtejszego Towarzystwa Kulturalnego,

22-24 września – udział w imprezie historycznej „Pola Chwały” w Niepołomicach-kosynierzy,

7-8 października – wyjazd do Maciejowic na Sesję Kościuszkowską i pokaz inscenizacji „Insurekcja 1794 w pigułce”,

15 października – udział w uroczystościach kościuszkowskich w Krakowie.

 LEGIA  POLSKO – WŁOSKA

Działalność sekcji Legii Polsko – Włoskiej działającej przy Towarzystwie Kościuszkowskim.

22 kwietnia – udział w Szkoleniach CENS  w Raszynie,

5-7 maja – organizacja Wielkich Manewrów Wojsk Napoleońskich i Księstwa Warszawskiego w Połańcu,

19-21 maja – udział sekcji Legii P–W w imprezie napoleońskiej w Bratysławie,

9-11 czerwca – – udział sekcji Legii P–W w imprezie napoleońskiej w Srebrnej Górze,

5-11 lipca – – udział sekcji Legii P–W w uroczystościach rocznicy powstania Hymnu Narodowego w Mediolanie i Como (Włochy),

28-30 lipca – – udział sekcji Legii P–W w imprezie historycznej w Nysie,

11-13 sierpnia – – udział sekcji Legii P–W w imprezie napoleońskiej w Kłodzku,

22-24 września – udział w imprezie historycznej „Pola Chwały” w Niepołomicach,

13-15 października – udział w Bitwie Narodów pod Lipskiem (Niemcy),

1-3 grudnia – udział sekcji Legii P–W w Bitwie Trzech Cesarzy pod Austerlitz (Czechy).

 DZIAŁALNOŚĆ  LOKALNA,   IMPREZY  RÓŻNE

7 stycznia – rajd pieszy otwierający „Rok Wisły”,

15 stycznia – udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy,

28 lutego – udział w I Powiatowej Konferencji Edukacyjnej „Impuls do działania”,

4 marca – próba musztry młodzieży ze Szkolnego Towarzystwa Kościuszkowskiego,

3 maja – udział w uroczystościach patriotycznych w Połańcu,

7-9 kwietnia – promocja gminy Połaniec i LGD Dorzecze Wisły na Targach Agrotravel w Kielcach,

10 maja – udział w imprezie „Biegiem dróżką za Kościuszką”– I Rodzinnym Biegu Przedszkolnym w Połańcu,

15 maja – przeprowadzenie Lekcji historii dla połanieckich Przedszkolaków,

24 czerwca – organizacja „Wianków” nad rzeką Czarną,

18 sierpnia – spotkanie otwierające projekt – Miasto Kościuszki 2017,

28 sierpnia – przekazanie Ziemi z Kopca Kościuszki w Połańcu do Maciejowic,

1 września – spotkanie przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Starym Cmentarzu,

2 września – udział w Narodowym Czytaniu „Wesela” S. Wyspiańskiego,

20 września – udział w Programie Telewizyjnym „Wielki Test o Kościuszce” emitowanym przez TVP-1,

17 września – promocja połanieckich Przedszkoli na XII Kongresie Zarządzania Oświatą OSKKO w Krakowie – Projekt „Od Kosyniera do Inżyniera”,

1 listopad – Spacer Zaduszny w Połańcu,

3 listopada – Mistrzostwa Towarzystwa Kościuszkowskiego w kręgle,

11 listopada – udział w uroczystościach Święta Niepodległości,

18 listopada – udział w Turnieju bowlingowym o Puchar Prezesa PTTK w Połańcu,

21 grudnia – odbiór Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

SPOTKANIA

15 lutego – Walne Zebranie Członków Towarzystwa Kościuszkowskiego,

5 września – spotkanie członków TK w sprawie organizacji Jubileuszu 30-lecia,

21 października –Jubileusz 30-lecia Towarzystwa Kościuszkowskiego w Połańcu,

25 listopada – spotkanie zamykające projekt „Miasto Kościuszki 2017”,

19 grudnia – Spotkanie świąteczne członków TK.

PROJEKTY

W roku 2017 Towarzystwo Kościuszkowskie realizowało 2 duże zadania, z których wywiązało się w całości i z zakładanym skutkiem.

Pierwszym z nich było zadanie publiczne powierzone w ramach konkursu z UMiG Połaniec. W ramach tego zadania ukazał się 28 numer Zeszytów Połanieckich poświęconym w dużej części imprezom z okazji „Roku Kościuszki”, 30-leciu Towarzystwa Kościuszkowskiego
w Połańcu oraz 100 rocznicy powstania Kopca Kościuszki w Połańcu. Finansowanie Zeszytów w ramach konkursu zrealizowała Gmina Połaniec, jednak część kosztów (za kolorową wkładkę) pokryta została ze środków stowarzyszenia. Druga część zadania – organizacja Wielkich Manewrów Wojsk Napoleońskich i Księstwa Warszawskiego również została zrealizowana w całości. Impreza ta była największą imprezą napoleońską w województwie świętokrzyskim w tym roku.

Drugi projekt „Miasto Kościuszki 2017”, został zrealizowany przez stowarzyszenie, ale pozyskany i prowadzony był przez pracowników UMiG w Połańcu w ramach PROW „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej”. Dzięki niemu Towarzystwo pozyskało elementy strojów historycznych potrzebnych do prezentacji inscenizacji historycznych.

SPRAWY  ORGANIZACYJNE

Siedziba Towarzystwa nadal znajduje się w Sali udostępnionej w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie”, dzięki uprzejmości dyrekcji szkoły. Aktualne informacje przekazywane są za pośrednictwem nowej strony internetowej (www.kosciuszko.polaniec.net), konta na portalu FB oraz poczty elektronicznej. Księgowość przez cały czas prowadzi nieodpłatnie nasza koleżanka Teresa Mikurda.

W 2017 r. w działaniach Towarzystwa wzięła udział grupa młodzieży w wieku ok. 15 lat, która działała pod nazwą Szkolne Towarzystwo Kościuszkowskie. W tym czasie działali również członkowie założonej w 2015 r. Ochotniczej Formacji Młodych Kosynierów.

W dniu 28 lutego, na Walnym Zgromadzeniu Członków, Towarzystwo Kościuszkowskie w Połańcu, podsumowało swoją działalność w Roku Kościuszki 2017. Ilość działań była imponująca i mało które stowarzyszenie w Polsce może pochwalić się taką aktywnością. A wszystko to dla mieszkańców Połańca i na chwałę naszego Miasta. Poniżej kalendarium działań w roku 2017.

 UDZIAŁ W  UROCZYSTOŚCIACH  KOŚCIUSZKOWSKICH  I  HISTORYCZNYCH

28 stycznia – udział w uroczystościach upamiętniających Powstanie Styczniowe w Rytwianach,

28 stycznia – spotkanie przy Grobie Powstańców Styczniowych w Łubnicach,

1-4 lutego – wyjazd na BIAŁORUŚ i udział w uroczystościach rocznicy urodzin Tadeusza Kościuszki,

19 lutego – rajd pieszy „tatarski” upamiętniający Bitwę z Tatarami w 1241 r.,

26 lutego – udział w uroczystościach rocznicy Bitwy pod Małogoszczem z 1863 r.,

24 marca – wyjazd na rocznicę Przysięgi Tadeusza Kościuszki na Krakowskim Rynku,

22 kwietnia – Inscenizacja Insurekcja 1794 w pigułce podczas imprezy historycznej w Raszynie,

29 kwietnia – wizyta w Tokarni oraz otwarcie sezonu turystycznego w Chęcinach,

5-7 maja – organizacja części historycznej Dni Połańca,

28 maja – wyjazd do Szczekocin na jubileusz 25-lecia tamtejszego Towarzystwa Kulturalnego,

22-24 września – udział w imprezie historycznej „Pola Chwały” w Niepołomicach-kosynierzy,

7-8 października – wyjazd do Maciejowic na Sesję Kościuszkowską i pokaz inscenizacji „Insurekcja 1794 w pigułce”,

15 października – udział w uroczystościach rocznicy śmierci T. Kościuszki w Krakowie.

 DZIAŁALNOŚĆ  LOKALNA

7 stycznia – rajd pieszy otwierający „Rok Wisły”,

15 stycznia – udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy,

28 lutego – udział w I Powiatowej Konferencji Edukacyjnej „Impuls do działania” w Połańcu,

4 marca – próba musztry młodzieży ze Szkolnego Towarzystwa Kościuszkowskiego,

3 maja – udział w uroczystościach patriotycznych w Połańcu,

7-9 kwietnia – promocja gminy Połaniec i LGD Dorzecze Wisły na Targach Agrotravel w Kielcach,

10 maja – udział w imprezie „Biegiem dróżką za Kościuszką”– I Rodzinnym Biegu Przedszkolnym w Połańcu,

15 maja – przeprowadzenie Lekcji historii dla połanieckich Przedszkolaków,

24 czerwca – organizacja „Wianków” nad rzeką Czarną,

18 sierpnia – spotkanie otwierające projekt – Miasto Kościuszki 2017,

28 sierpnia – przekazanie Ziemi z Kopca Kościuszki w Połańcu do Maciejowic,

1 września – spotkanie przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Starym Cmentarzu,

2 września – udział w Narodowym Czytaniu „Wesela” S. Wyspiańskiego,

20 września – udział w Programie Telewizyjnym „Wielki Test o Kościuszce” emitowanym przez TVP-1,

17 września – promocja połanieckich Przedszkoli na XII Kongresie Zarządzania Oświatą OSKKO w Krakowie – Projekt „Od Kosyniera do Inżyniera”,

1 listopad – Spacer Zaduszny w Połańcu,

3 listopada – Mistrzostwa Towarzystwa Kościuszkowskiego w kręgle,

11 listopada – udział w uroczystościach Święta Niepodległości,

18 listopada – udział w Turnieju bowlingowym o Puchar Prezesa PTTK w Połańcu,

21 grudnia – odbiór Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

LEGIA  POLSKO – WŁOSKA

Działalność sekcji Legii Polsko – Włoskiej działającej przy Towarzystwie Kościuszkowskim.

22 kwietnia – Raszyn – udział w szkoleniu CENS (Centralno Europejskie Stowarzyszenie Napoleońskie z siedzibą w Brnie),

5-7 maja – organizacja Wielkich Manewrów Wojsk Napoleońskich i Księstwa Warszawskiego w Połańcu,

19-21 maja – udział sekcji Legii P–W w imprezie napoleońskiej w Bratysławie(CZECHY),

9-11 czerwca – – udział sekcji Legii P–W w imprezie napoleońskiej w Srebrnej Górze,

5-11 lipca – – udział sekcji Legii P–W w uroczystościach rocznicy powstania Hymnu Narodowego w Mediolanie i Como (WŁOCHY),

28-30 lipca – – udział sekcji Legii P–W w imprezie historycznej w Nysie,

11-13 sierpnia – – udział sekcji Legii P–W w imprezie napoleońskiej w Kłodzku,

22-24 września – udział w imprezie historycznej „Pola Chwały” w Niepołomicach,

13-15 października – udział w Bitwie Narodów pod Lipskiem (NIEMCY),

1-3 grudnia – udział sekcji Legii P–W w Bitwie Trzech Cesarzy pod Austerlitz (CZECHY).

SPOTKANIA

15 lutego – Walne Zebranie Członków Towarzystwa Kościuszkowskiego,

5 września – spotkanie członków TK w sprawie organizacji Jubileuszu 30-lecia,

21 października –Jubileusz 30-lecia Towarzystwa Kościuszkowskiego w Połańcu,

25 listopada – spotkanie zamykające projekt „Miasto Kościuszki 2017”,

19 grudnia – Spotkanie świąteczne członków TK.

Back to top button