Zeszyty Połanieckie

Zeszyty Połanieckie to kopalnia wiedzy o dziejach Połańca i okolicy. Zawierają bardzo ciekawe materiały o historii, tradycjach i kulturze naszego miasta. Wszystko jest uzupełniane materiałami ikonograficznymi i kartograficznymi. Można w nich znaleźć teksty i prace różnych autorów piszących o naszym mieście i najbliższej okolicy.

Od 2001 r. Towarzystwo Kościuszkowskie w Połańcu wydaje czasopismo o tematyce historycznej i o dziejach Połańca i jego okolicy. Naszym celem jest uświadomienie lokalnemu społeczeństwu wspaniałych tradycji, dziejów i zabytków, zaprezentowanie lokalnej społeczności bliżej nieznanych lokalnych wydarzeń, ludzi, a także innych zjawisk, związanych z miejscem ich zamieszkania – wsią, miastem i gminą. Czasopismo zawiera wiele ciekawych i interesujących informacji o ludziach, faktach, miejscach będących nieopodal nas, o ludziach żyjących na ziemi połanieckiej jakiś czas temu, ale też o tych zwyczajnych, ale niezwykłych przechodzących tu i teraz obok nas, o faktach, jakie miały miejsce dawno temu, ale też i wczoraj, o miejscach, których już nie ma, ale też o takich, obok których przechodzimy codziennie nie znając ich niezwykłej historii.

Zwracamy się z apelem do wszystkich, którzy interesują się przeszłością terenów połanieckich o udostępnianie materiałów i swoich uwag co powinno zaowocować zwiększeniem naszej wiedzy o Połańcu.

Back to top button