Sprawozdanie za 2016

SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA  KOŚCIUSZKOWSKIEGO
W  POŁAŃCU W  ROKU  2016

W roku 2016 działalnością Towarzystwa kierował Zarząd wybrany w wyborach w dniu 6 czerwca 2011 r., który ostatnie absolutorium otrzymał na Walnym Sprawozdawczym Zebraniu w dniu 17 lutego 2016 r.

W Skład Zarządu TK wchodzą: Radosław Matusiewicz – prezes, Danuta Kosowska – z-ca prezesa, Dominika Mikoda – z-ca prezesa, Anna Kaniszewska – sekretarz, Teresa Mikurda – skarbnik.

DZIAŁALNOŚĆ  TOWARZYSTWA  KOŚCIUSZKOWSKIEGO  W  2016 R.

UDZIAŁ W  UROCZYSTOŚCIACH  KOŚCIUSZKOWSKICH  I  HISTORYCZNYCH

7 II – Inscenizacja „Insurekcja 1794 w pigułce” – 270 rocznica urodzin Kościuszki

21 II – Inscenizacja historyczna z okresu Powstania Styczniowego – Małogoszcz

24 III – Uroczystości kościuszkowskie – Przysięga w Krakowie

29 IV – Uroczystości kościuszkowskie w Stalowej Woli

23 IX – Impreza historyczna „Pola Chwały” w Niepołomicach

8 X – Uroczystości kościuszkowskie w Maciejowicach

 LEGIA  POLSKO – WŁOSKA

23 IV – Legia PW – udział w manewrach – Raszyn

20 V – Legia PW – udział w inscenizacji historycznej – Bratysława (Czechy)

12 VI – Legia PW – udział w inscenizacji historycznej – Srebrna Góra

22 VII – Legia PW – udział w inscenizacji historycznej –Nysa

20 IX – – Legia PW – udział w inscenizacji historycznej -Kłodzko

17 IX – – Legia PW – udział w inscenizacji historycznej –Kędzierzyn Koźle

21 X – – Legia PW – udział w inscenizacji historycznej –Lipsk (Niemcy)

 DZIAŁALNOŚĆ  LOKALNA,   IMPREZY  RÓŻNE

10 I – XXIV Finał WOŚP – przekazanie na licytację najnowszych wydawnictw regionalnych

3 V – Uroczystości patriotyczne – Połaniec

13 V – Dni Połańca

18 VI – „Wianki” na Winnicy

12 VII – Organizacja pikniku kosynierskiego przez młodzież z OFMK

16 IX – udział w Dniu Przedszkolaka

17 X – udział w spotkaniu PTTK

1 XI – Historyczny Spacer Zaduszny

11 XI – Święto Niepodległości – Połaniec

PROMOCJA  POŁAŃCA

10 IV – Promocja LGD Dorzecze Wisły – Targi Agrotravel Kielce

15 IV – Promocja historii Połańca – hufiec ZHP Staszów

23 VI – Wszechnica Kościuszkowska – Warszawa

6 VIII – przyjęcie uczestników projektu RUN Wisła

4 IX – Inscenizacja „Insurekcja 1794 w pigułce” – Chęciny

SPORT,  REKREACJA  I  TURYSTYKA

23 I – Spacer integracyjny śladami Powstańców Styczniowych

27 I – Integracyjny Turniej w Kręgle

19 III – Rajd pieszy – rocznica Powstania J. Zaliwskiego z 1833 r.

1 IV – Musztra kosynierów na stanicy kajakowej

15 IV – Rajd pieszy z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski

12 XI – Turniej w kręgle – Mistrzostwo TK

18 XI – Turniej w kręgle – Mistrzostwo PTTK

SPOTKANIA

17 II – Walne Zebranie Członków TK

3 VI – spotkanie integracyjne członków TK (stanica kajakowa)

28 IX – Walne Zebranie Członków TK

16 XII – Spotkanie świąteczne

SPRAWY  ORGANIZACYJNE

Siedziba Towarzystwa nadal znajduje się w Sali udostępnionej w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie”, dzięki uprzejmości dyrekcji szkoły. Aktualne informacje przekazywane są za pośrednictwem strony internetowej, konta na portalu FB oraz poczty elektronicznej.

W 2016 roku udało się pozyskać środki w ramach konkursu Fundacji Banku Zachodniego WBK „Tu mieszkam, tu zmieniam” na projekt pn. „Kościuszko wiecznie żywy”.

Najważniejszą rzeczą w roku 2015 jest współpraca grupy młodzieży z Towarzystwem, w ramach nieformalnej Ochotniczej Formacji Młodych Kosynierów.

Back to top button