SPRAWOZDANIE ZA 2020

SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA  KOŚCIUSZKOWSKIEGO  W  POŁAŃCU

W roku 2020 działalnością Towarzystwa kierował Zarząd wybrany na Walnym Sprawozdawczym Zebraniu w dniu 26 lutego 2019 r.

W skład Zarządu TK wchodzą: Radosław Matusiewicz – prezes, Danuta Kosowska – z-ca prezesa, Dominika Mikoda – z-ca prezesa, Anna Kaniszewska – sekretarz, Wioletta Kalina – skarbnik.

Rok wyjątkowy ze względu na panującą epidemię wirusa Covid-19.

DZIAŁALNOŚĆ  TOWARZYSTWA  KOŚCIUSZKOWSKIEGO  W  2020 R.

4 stycznia – Spacerowe otwarcie roku.

12 stycznia – Wsparcie zestawami wydawnictw regionalnych WOŚP.

8 stycznia – Spacer śladami Kościuszki

12 lutego – Finał programu Działaj Lokalnie i projektu „Dla rzeki i lasu nie żałuję czasu” realizowanego pod patronatem TK.

16 lutego – coroczny Rajd Tatarski.

6 marca – udział w konsultacjach społecznych dotyczących dworku w Ruszczy, zorganizowane przez UMiG Połaniec.

2 kwietnia – Walne Zebranie Towarzystwa Kościuszkowskiego

2 maja – organizacja konkursu internetowego z okazji Święta Flagi.

7 maja – internetowa premiera filmiku „Uniwersał Połaniecki” w wykonaniu członków i przyjaciół TK.

20 czerwca –Wianki nad Czarną.

27 czerwca – udział w internetowej akcji „GaszynChallenge”.

16 lipca – wybór Katarzyny Wojdan z STK do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego II kadencji.

25 lipca – udział w Dniach Twierdzy Nysa.

30 lipca – przyjęcie delegacji konserwatorów z Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

7-9 sierpnia – pokazy historyczne dla uczestników spływów kajakowych (LGD).

12 sierpnia – przyjęcie delegacji dyrekcji Muzeum w Sanoku

15 sierpnia – udział młodzieży STK w pikniku historycznym w Raszynie.

16 sierpnia – integracyjny spływ członków i sympatyków Towarzystwa.

23 sierpnia – wsparcie imprezy pn. II Bieg Uniwersału Połanieckiego” organizowanej przez Running Połaniec.

29 sierpnia – udział w imprezie napoleońskiej w Kamieńcu Suskim.

1 września – oddanie hołdu Żołnierzom Września na Starym Cmentarzu.

25-27 września – wycieczka Towarzystwa w Bieszczady.

16 października – podpisanie umowy na realizację projektu „Bohater Listopadowej Nocy” z ENEA Elektrownia Połaniec.

1 listopada – Spacer Zaduszny.

3 listopada – wydanie publikacji „Połaniec a Powstanie Listopadowe” – projekt ENEA

9 listopada – promocja projekt i Towarzystwa w Radio Leliwa.

21 listopada – transmisja programu Giganci Historii na TVP Historia z udziałem TK.

22 listopada – internetowa premiera filmu – Lekcji historii pn. „Bohater Listopadowej Nocy” – projekt ENEA.

PROJEKTY

W roku 2020 Towarzystwo zrealizowało projekt pn. „Bohater Listopadowej Nocy” sfinansowany w całości przez ENEA Elektrownia Połaniec S.A. W ramach projektu wydana została publikacja „Połaniec a Powstanie Listopadowe”, powstał film – lekcja historii poświęcony 190. Rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego, a stowarzyszenie wzbogaciło się o sprzęt obozowy oraz elementy strojów historycznych.

SPRAWY  ORGANIZACYJNE

Siedziba Towarzystwa nadal znajduje się w Sali udostępnionej w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie”, dzięki uprzejmości dyrekcji szkoły. Aktualne informacje przekazywane są za pośrednictwem nowej strony internetowej www.kościuszko.polaniec.net stworzonej i prowadzonej przez pana Łukasza Orłowskiego, konta na portalu FB oraz poczty elektronicznej.

W latach 2019-2023 Towarzystwo Kościuszkowskie w Połańcu reprezentują:

Zarząd TK

Prezes – Radosław Matusiewicz
Wiceprezes – Danuta Kosowska
Wiceprezes – Dominika Mikoda
Skarbnik – Wioletta Kalina
Sekretarz – Anna Kaniszewska

Komisja Rewizyjna TK

Przewodnicząca – Jadwiga Krala
Sekretarz – Urszula Mantorska – Skowron
Członek – Mariusz ŻurawskiProwadzenia sprawozdawczości i księgowości stowarzyszenia podjęła się kol. Pani Barbara Tworek.

Back to top button