Sprawozdanie za 2015

SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA  KOŚCIUSZKOWSKIEGO
W  POŁAŃCU W  ROKU  2015

21 stycznia 2015 r. odbyło się Sprawozdawcze Walne Zebranie członków TK, na którym podjęto uchwałę o zmianie Statutu Towarzystwa. W dniu otrzymania przez Zarząd pisma z Sądu Administracyjnego w Kielcach (15.06) o zatwierdzeniu nowego statutu, wyznaczono termin Walnego – Wyborczego Zebrania członków TK na dzień 30.06.2015.

W tym okresie działalnością Towarzystwa kierował Zarząd wybrany w wyborach w dniu 6 czerwca 2011 r., który ostatnie absolutorium otrzymał na Walnym Sprawozdawczym Zebraniu w dniu 21 stycznia 2015 r.

W Skład Zarządu TK wchodzili: Radosław Matusiewicz – prezes, Marek Pedyński – z-ca prezesa, Danuta Kosowska – z-ca prezesa, Anna Kaniszewska – sekretarz, Teresa Mikurda – skarbnik.

W dniu 30 czerwca 2015 r. wybrany został nowy Zarząd TK, na lata 2015-2019.

W Skład Zarządu TK wchodzą: Radosław Matusiewicz – prezes, Marek Pedyński – Danuta Kosowska – z-ca prezesa, Dominika Mikoda – z-ca prezesa, Anna Kaniszewska – sekretarz, Teresa Mikurda – skarbnik.

DZIAŁALNOŚĆ  TOWARZYSTWA  KOŚCIUSZKOWSKIEGO  W  2015 R.

UDZIAŁ W  UROCZYSTOŚCIACH  KOŚCIUSZKOWSKICH  I  HISTORYCZNYCH

4.II – udział w uroczystościach urodzinowych Kościuszki na Białorusi

22.II – MAŁOGOSZCZ  –  udział w rocznicy bitwy z Powstania Styczniowego 1863

24.III – KRAKÓW – wyjazd na rocznicę przysięgi T. Kościuszki

26.V  –  RACŁAWICE  –  uroczystości rocznicy bitwy i „Wybory Chłopa Roku”

29.V  –  STALOWA  WOLA  –  Dni Kościuszkowskie

9.V  POŁANIEC –  Zjazd Środowisk Kościuszkowskich i Dni Połańca

6.VI  –  MAŁOGOSZCZ  –  SZCZEKOCINY – uroczystości bitwy pod Szczekocinami

11.VII – SICHÓW – piknik kosynierski

20.IX  –  DĘBNO – impreza historyczna

25.IX – POLA  CHWAŁY  –  NIEPOŁOMICE – impreza historyczna

10.X  –  MACIEJOWICE  –  rocznica bitwy

 DZIAŁALNOŚĆ  LOKALNA,   IMPREZY  RÓŻNE

11.I – WIELKA  ORKIESTRA  ŚWIĄTECZNEJ  POMOCY

16.I – NAGRODY  ZA  PRACĘ  SPOŁECZNĄ (A. KaniszewskaH. Guła, D. Mikoda)

26.II – PUZZLE  –  KONKURS  DLA INTERNAUTÓW (Łukasz Orłowski)

1.III – PRZEGLĄD  TWÓRCZOŚCI  NIEPROFESJONALNEJ (Elżbieta Kot, Konstanty Michorowski oraz Sylwester Gołębiowski)

3  MAJA  W  POŁAŃCU – udział w uroczystościach

20.VI  –  WINNICA  –  Wianki – udział w strojach

20.VI – DZIEWCZYNY  Z  TK –  III miejsce w Polsce wśród nauczycieli w Badmintonie (D.Mikoda i W. Kalina).

28.VIII – GRA  TERENOWA  organizacja CKISZ i młodzież z OFMK

30.VIII – POŁANIEC  –  udział w Dożynkach powiatowych

23.IX  –  DZIEŃ  PRZEDSZKOLAKA – POŁANIEC

1.XI – ŚWIĘTO  ZMARŁYCH – Spacer zaduszny

11.XI  –  ŚWIĘTO  NIEPODLEGŁOŚCI  W  POŁAŃCU (Inscenizacja pod pomnikiem)

 PROMOCJA  POŁAŃCA

11.IV – TARGI  AGROTRAVEL  –  KIELCE

30.V – SPOT  REKLAMOWY  z udziałem młodzieży z  OFMK

13.VI  –  BAW  SIĘ  Z  NAMI  LGD-AMI  –  KIELCE

4.VII –  „ODJAZDOWY  BIBLIOTEKARZ”  Z  PADWI  W  POŁAŃCU – przyjęcie gości

18.X – NASI  KOSYNIERZY  W  TVP  HISTORIA „HISTORIA  ŻYWA”

SPORT,  REKREACJA  I  TURYSTYKA

3.I – RAJD  3  KRÓLI –  PTTK – udział

25.I – RAJD  “GDZIE  CZARNA  WPADŁA”  –  PTTK – udział

27.VI – SPŁYW  CZARNĄ  –  LGD – udział

10.XI  –  II MISTRZOSTWA  TK  W  KRĘGLE (Ewa Wanatko, Patryk Bańkowski, Paweł Cichoń)

13.XI  –  II TURNIEJ  O  PUCHAR  PREZASA  PTTK – udział drużyny

SPOTKANIA

21.I – WALNE  ZEBRANIE  CZŁONKÓW  TK

16.III – SPOTKANIE  WARSZTATOWE  –  LGD  DORZECZE  WISŁY

4.V – ZEBRANIE  CZŁONKÓW  TK

29.V  –  OGNISKO  INTEGRACYJNE  CZŁONKÓW  TK

30.VI – WALNE  ZEBRANIE  CZŁONKÓW  TK

11.IX – OTWARCIE  PROJEKTU  –  WBK „Tu mieszkam, tu zmieniam”

16.IX – PIERWSZA  PRÓBA  INSCENIZACJI –  PROJEKT  WBK

4.X  –  PRÓBA  GENERALNA  INSCENIZACJI  –  WBK

19.XI  –  ZAKOŃCZENIE  PROJEKTU  WBK

11.XII  –  SPOTKANIE  CZŁONKÓW  TK  I  OFMK

SPRAWY  ORGANIZACYJNE

Siedziba Towarzystwa nadal znajduje się w Sali udostępnionej w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie”, dzięki uprzejmości dyrekcji szkoły. Aktualne informacje przekazywane są za pośrednictwem strony internetowej oraz konta na portalu FB, które polubiło już ponad 1000 osób!

W 2015 roku udało się pozyskać środki w ramach konkursu Fundacji Banku Zachodniego WBK „Tu mieszkam, tu zmieniam” na projekt pn. „Kościuszko wiecznie żywy”.

Najważniejszą rzeczą w roku 2015 jest współpraca grupy młodzieży z Towarzystwem, w ramach nieformalnej Ochotniczej Formacji Młodych Kosynierów.

Back to top button