Sprawozdanie za 2018

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA KOŚCIUSZKOWSKIEGO ZA 2018

W roku 2018 działalnością Towarzystwa kierował Zarząd wybrany w wyborach w dniu 30 czerwca 2015 r. który ostatnie absolutorium otrzymał na Walnym Sprawozdawczym Zebraniu w dniu 18 lutego 2017 r.

W Skład Zarządu TK wchodzą: Radosław Matusiewicz – prezes, Danuta Kosowska – z-ca prezesa, Dominika Mikoda – z-ca prezesa, Anna Kaniszewska – sekretarz, Teresa Mikurda – skarbnik.

DZIAŁALNOŚĆ  TOWARZYSTWA  KOŚCIUSZKOWSKIEGO  W  2018

14 stycznia – Połaniec – przekazanie wydawnictw na WOŚP,
27 stycznia – Rytwiany – obchody rocznicy Powstania Styczniowego,
1-4 lutego – Białoruś – wycieczka w rocznicę urodzin T. Kościuszki,
11 lutego – Połaniec – Rajd Pieszy – Tatarski
25 lutego – Małogoszcz – rocznica bitwy z czasów Powstania Styczniowego,
28 lutego – Walne Zebranie Członków TK,
13-15 kwietnia – Wyjazd w Bieszczady (Sanok),
20-22 kwietnia – Raszyn – Inscenizacja Kościuszkowska i szkolenie pułków piechoty XW
3 maja – Połaniec – uroczystości rocznicy Konstytucji
4-6 maja – Połaniec – Manewry Wojsk Napoleońskich podczas Dni Połańca; Bieg Kościuszkowski (Running Połaniec),
6 maja – odznaczenie medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej” prezesa TK Radosława Matusiewicza,
9 maja – Połaniec – impreza rodzinna „Biegiem dróżką za Kościuszką”,
10 maja – Połaniec – lekcja historii w Szkole Podstawowej pt. “Być jak Kościuszko”,
13 maja – Połaniec – Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy,
15 maja – Połaniec – lekcja historii dla Przedszkolaków,
18-20 maja – Czechy – HAJ – impreza napoleońska,
29 kwietnia – TVP Kielce program „Koło się kręci” z udziałem kosynierów
4 czerwca – Połaniec – lekcji historii dla klasy I „ab” Liceum Ogólnokształcącego,
8-10 czerwca – Srebrna Góra – – impreza napoleońska,
13 czerwca – Zrębin – lekcja historii dla uczniów Szkoły Podstawowej,
16 czerwca – Sosnowiec – rekonstrukcja wydarzeń z czasów Powstania Styczniowego,
21 czerwca – Połaniec – Spotkanie otwierające projekt „Z Kościuszką po Niepodległość”,
23 czerwca – Winnica – Noc Świętojańska,
7 lipca – Ruszcza – Piknik Kosynierski,
21 lipca – Połaniec – brama weselna w kosynierskim klimacie,
27-29 lipca – Nysa – impreza napoleońska podczas Dni Twierdzy Nysa,
15 sierpnia – Warszawa – Defilada Niepodległości,
19 sierpnia – Mżygłód k/Sanoka – XII Kermesz Karpackich Smaków,
31 sierpnia – Budziska – biwak historyczny dla zuchów z zastępu „Włóczykije” z Łubnic,
1 września – Połaniec – spacer na Grób Nieznanego Żołnierza,
7 września – Połaniec – spektakl „Wódz” pod patronatem ENEA Połaniec,
8 września – Połaniec – Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego,
9 września – Krzemieniu k/ Sokołowa Podlaskiego – Piknik historyczny,
19 września – wystawa zdjęć „Tradycje Kościuszkowskie w Połańcu”
20 września – Połaniec – Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka,
21-23 września – Bieszczady – wycieczka członków TK,
23 września – Jaszczew k/Krosna – piknik historyczny dla Harcerzy,
29 wrzesień – Niepołomice – impreza historyczna Pola Chwały,
5 października – Połaniec – Festyn Rodzinny dla przedszkolaków,
6-7 października – Maciejowice – Udział w Sesji Kościuszkowskiej
11 października – Warszawa – odznaczenie Złotym Krzyżem Zasługi sekretarz TK pani Anny Kaniszewskiej,
17 października – Połaniec – zakończenie projektu „Z Kościuszką po Niepodległość”,
19-21 października – Niemcy – Lipsk – rekonstrukcja bitwy napoleońskiej,
1 listopada – Połaniec – spacer „Zaduszny”,
11 listopada – Połaniec – Obchody 100-rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości,
11 listopada – Połaniec – poświęcenie sztandaru „Żywią Y Bronią”,
13 listopada – Połaniec – Turniej integracyjny w Kręgle członków TK,
16 listopada – Połaniec – udział w Turnieju Bowlingowym o Puchar Prezesa Zarządu PTTK,
20 listopada – Połaniec – spotkanie Zarządu TK w sprawie planów na rok 2019
1-2 grudnia – Czechy – Slavkow k/Brna – rekonstrukcja bitwy pod Austerlitz,
17 grudnia – Połaniec – Spotkanie Świąteczne członków TK

PROJEKTY

W roku 2018 Towarzystwo Kościuszkowskie realizowało szereg zadań w ramach pozyskanych grantów. Dzięki zaangażowaniu członków naszego stowarzyszenia na rzecz lokalnej społeczności wiele firm i instytucji docenia naszą pracę, co przekłada się na pozyskiwanie środków finansowych.

Pierwszym zadaniem była realizacja zadania publicznego pn. „Organizacja i popularyzacja działalności kulturalnej i wydawniczej o tematyce kościuszkowskiej, regionalnej i połanieckiej” zleconego przez UMiG w Połańcu. To zadanie realizujemy już od 2001 roku. Dzięki niemu nasze stowarzyszenie sfinansowało część historyczną Dni Połańca, zakupiło replikę munduru Kościuszki oraz wydało niniejsze Zeszyty Połanieckie.

Część historyczna Dni Połańca nie byłaby tak okazała, gdyby nie wsparcie największej naszej firmy ENEA Połaniec. To właśnie dzięki rekomendacji Prezesa Lecha Żaka, obecnego na Jubileuszu 30-lecia Towarzystwa Kościuszkowskiego udało się pozyskać środki z Fundacji ENEA na projekt „Pierwszy krok do Niepodległości”. Projekt pozwolił na zaproszenie do naszego miasteczka grupy wojsk napoleońskich z całej Polski i nawiązywał do czasów utworzenia pierwszych legionów polskich we Włoszech, zaraz po upadku Insurekcji Kościuszkowskiej.

Największym wyzwaniem, zawierającym najszerszy wachlarz zadań była realizacja projektu „Z Kościuszką po niepodległość” z poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i zadania1.2.3 – Kultywowanie dziedzictwa kulturowego regionu.

Celem tego grantu było podniesienie świadomości i wiedzy historycznej mieszkańców regionu Połańca dotyczącej wydarzeń z czasów Powstania Kościuszkowskiego, będącego pierwszym zrywem narodowym w dążeniu do odzyskania niepodległości. Dzięki temu grantowi zorganizowaliśmy lub uczestniczyliśmy w takich wydarzeniach jak: Konkurs dla uczniów szkoły podstawowej na krótką formę filmową o tematyce regionalnej; Festyn rodzinny dla Przedszkolaków; Noc Świętojańska; Wystawa zdjęć archiwalnych; Piknik historyczny dla Zuchów; czy Piknik kosynierski dla mieszkańców gminy.

Towarzystwo Kościuszkowskie od lat włącza się w różne formy aktywizacji mieszkańców Połańca. Sport zawsze był dla nas bardzo ważny, dlatego z przyjemnością podjęliśmy się pomocy przy realizowanym przez Urząd Miasta projekcie budowy siłowni zewnętrznych na terenie naszej gminy.

Projekt realizowany był ze środków Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły w ramach “Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 – Działania niekomercyjne tworzące warunki do aktywności mieszkańców.

18 kwietnia br. w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu podpisane zostały Umowy na budowę siłowni zewnętrznych na terenie gminy Połaniec. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę, którą została firma Magic Garden z Pakości. Firma ta podpisała umowy z Urzędem Miasta, Stowarzyszeniem Aktywności Lokalnej Bez Granic oraz Towarzystwem Kościuszkowskim.

Największy zakres prac zawiera umowa z UMiG, jednak dzięki naszym dwóm stowarzyszeniom możliwe było pozyskanie dodatkowych dotacji z PROW.

Nasze stowarzyszenie odpowiedzialne było za zainstalowanie elementów do ćwiczeń w następujących miejscowościach: Ruszcza (plac zabaw przy OSP); Brzozowa; Kraśnik; Łęg; Maśnik; Rybitwy; Winnica; Wymysłów i Zrębin.

28 sierpnia odwiedziliśmy wszystkie te miejsca, z satysfakcją stwierdzając, że zakres prac zawarty w naszej umowie został zakończony, a urządzenia już są użytkowane przez mieszkańców.

SPRAWY  ORGANIZACYJNE

Siedziba Towarzystwa nadal znajduje się w Sali udostępnionej w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie”, dzięki uprzejmości dyrekcji szkoły. Aktualne informacje przekazywane są za pośrednictwem strony internetowej (www.polaniec.net), konta na portalu FB oraz poczty elektronicznej. Księgowość przez cały czas prowadzi nieodpłatnie nasza koleżanka Teresa Mikurda.

W 2018 r. w działaniach Towarzystwa wzięła udział grupa młodzieży w wieku ok. 16 lat, która działała pod nazwą Szkolne Towarzystwo Kościuszkowskie. W tym czasie działali również z nami członkowie założonej w 2015 r. Ochotniczej Formacji Młodych Kosynierów.

Back to top button