SPRAWOZDANIE ZA 2019

SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA  KOŚCIUSZKOWSKIEGO  W  POŁAŃCU

W roku 2019 działalnością Towarzystwa kierował Zarząd wybrany na Walnym Sprawozdawczym Zebraniu w dniu 26 lutego 2019 r.

W skład Zarządu TK wchodzą: Radosław Matusiewicz – prezes, Danuta Kosowska – z-ca prezesa, Dominika Mikoda – z-ca prezesa, Anna Kaniszewska – sekretarz, Wioletta Kalina – skarbnik.

DZIAŁALNOŚĆ  TOWARZYSTWA  KOŚCIUSZKOWSKIEGO  W  2019 R.

12 stycznia – udział w Rajdzie 3 Króli organizowanym przez PTTK Połaniec,

13 stycznia – udział w WOŚP w CKiSz w Połańcu,

26 stycznia – Rytwiany – udział w Marszu Pamięci Powstania Styczniowego,

2 lutego – spotkanie członków TK – „Urodziny Kościuszki”,

16 lutego – organizacja Rajdu Tatarskiego,

24 lutego – Małogoszcz – udział w inscenizacji Bitwy z 1863 r.,

26 lutego – Walne Wyborcze Zebranie Członków TK,

23 marca – wyjazd doAkademii Wojsk Lądowych im. T. Kościuszki we Wrocławiu,

30 marca – Kielce – wykład kol. S. Gołębiowskiego dla WOT,

27 kwietnia – Raszyn – udział w uroczystościach historycznych,

1 maja – udział w Wyścigu Kurierów w Połańcu,

2 maja – internetowa akcja „Wywieś flagę”,

3 maja – udział w Mszy Świętej i składaniu kwiatów na Cmentarzyku Kosynierów,

3 maja – Walne Zebranie Członków TK – przed projektem z PROW,

4 maja – główna część projektu „Panie z Połańca proszą do tańca”,

5 maja – udział w Sesji RM oraz uroczystościach pod pomnikiem T. Kościuszki,

13 maja – udział w Biegu Rodzinnym Przedszkolaków „Biegiem dróżką za Kościuszką”,

28 maja – “Lekcja historii i wspólne zabawy” dla połanieckich przedszkolaków – projekt,

8 czerwca – Rudy Raciborskie – udział w projekcie „Industriada”,

16 czerwca – Starachowice – udział w Święcie Świętokrzyskiej Brygady WOT,

22 czerwca – lekcja historii dla uczestników spływu kajakowego,

22 czerwca – Winnica – udział w Wiankach – projekt,

24 czerwca – spotkanie kończące projekt „Panie z Połańca proszą do tańca”,

1 lipca – Rytwiany – rozpoczęcie projektu Dla rzeki i lasu nie żałuję czasu” – patronat,

13 lipca – Znojmo (Czechy) – udział w imprezie napoleońskiej,

19 lipca – spacer integracyjny „Czy Wisła wyschła?”,

27 lipca – Nysa – udział w Dniach Twierdzy Nysa,

3 sierpnia – Zrębin – lekcja historii dla „Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Połanieckiej”,

31 sierpnia – spektakl „Połaniec pamięta 1939” w reżyserii M. Dalmaty-Konwickiej,

1 września – spacer na groby Żołnierzy Września,

6 września – udział w Jubileuszu „40-lecia Elektrowni Połaniec” – Dzień Energetyka,

13 września – wycieczka w Bieszczady dla członków TK,

20 września – udział w Dniu Przedszkolaka,

27 września – Podchody kosynierskie – projekt „Dla rzeki i lasu nie żałuję czasu”,

28 września – Zlate Hory (Czechy) – udział w imprezie napoleońskiej,

4 października – udział w Jubileuszu „40-lecia Elektrowni Połaniec” – część oficjalna,

10 października – Nagroda Ministra Edukacji dla Anny Kaniszewskiej z TK,

18 października – K. Michorowski w Radio Leliwa – projekt „Dla rzeki i lasu…”,

19 października – Lipsk (Niemcy) – udział w imprezie napoleońskiej,

1 listopada – „Spacer Zaduszny” po połanieckich cmentarzach,

11 listopada – udział w uroczystościach patriotycznych w Połańcu,

15 listopada – udział w Turnieju w kręgle o Puchar Prezesa PTTK w Połańcu,

16 listopada – Dąbrowa Górnicza – Turniej w kręgle ZNP – udział D.Mikoda i W.Kalina,

30 listopada – Austerlitz (Czechy) – udział w imprezie napoleońskiej,

13 grudnia – Spotkanie integracyjne – Turniej o Mistrzostwo TK w kręgle.

PROJEKTY

W roku 2019 stowarzyszenie realizowało trzy główne zadania.

W ramach Zadania publicznego pn. „Działalność o tematyce kościuszkowskiej, regionalnej i połanieckiej” wydany został Album „Z Połańca po Niepodległość” oraz 30 numer Zeszytów Połanieckich.

W maju i czerwcu stowarzyszenie realizowało grant „Panie z Połańca proszą do tańca”, PROW 2014-2020.

Od lipca stowarzyszenie objęło patronatem projekt „Dla rzeki i lasu nie żałuję czasu”, realizowanego przez grupę nieformalną „Brygada znad Czarnej”. Środki na dotację pochodziły z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach konkursu Działaj Lokalnie.

SPRAWY  ORGANIZACYJNE

Siedziba Towarzystwa nadal znajduje się w Sali udostępnionej w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie”, dzięki uprzejmości dyrekcji szkoły. Aktualne informacje przekazywane są za pośrednictwem nowej strony internetowej (www.kosciuszko.polaniec.net), konta na portalu FB oraz poczty elektronicznej.

26 lutego 2019 r. przeprowadzone zostały wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia. W latach 2019-2023 Towarzystwo Kościuszkowskie w Połańcu będą reprezentować:

Zarząd TK

Prezes – Radosław Matusiewicz
Wiceprezes – Danuta Kosowska
Wiceprezes – Dominika Mikoda
Skarbnik – Wioletta Kalina
Sekretarz – Anna Kaniszewska

Komisja Rewizyjna TK

Przewodnicząca – Jadwiga Krala
Sekretarz – Urszula Mantorska – Skowron
Członek – Mariusz ŻurawskiZarząd serdecznie podziękował za pracę naszej wspaniałej i skromnej koleżance p. Teresie Mikurdzie, która przez wiele lat reprezentowała Towarzystwo i poświęcała ogromną ilość swojego czasu na prowadzenie sprawozdawczości i księgowości stowarzyszenia. Obowiązku prowadzenia księgowości podjęła się kol. Barbara Tworek.

Back to top button