Konferencja podsumowująca projekt współpracy LGD – Dorzecze Wisły

W dniu 7 października br. w Połańcu w sali konferencyjnej Memory Pub odbyła się konferencja Lokalnej Grupy Działania Dorzecze Wisły zrzeszającej gminy: Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec i Rytwiany.

Oprócz zaproszonych gości samorządowców i przedsiębiorców w spotkaniu udział wzięła delegacja Towarzystwa Kościuszkowskiego, będącego członkiem Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły.

Główną częścią konferencji było podsumowanie projektu współpracy “Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka”, realizowanego w latach 2019-2021.

Nasze stowarzyszenie już od 2009 roku korzysta ze środków z funduszy europejskich, a dzięki Lokalnej Grupie Działania – Dorzecze Wisły mogliśmy zrealizować wiele ciekawych działań promujących Połaniec, jako Miasto Kościuszki.

Z tej samej kategorii

Back to top button