Po Walnym Wyborczym Zebraniu Członków TK

W dniu 9 marca br. odbyło się Walne Wyborcze Zebranie Członków Towarzystwa Kościuszkowskiego w Połańcu. Spotkanie odbyło się w spokojnej atmosferze, a zebrani powierzyli prowadzenie Towarzystwa dotychczasowemu Zarządowi. Częściowe zmiany nastąpiły tylko w składzie Komisji rewizyjnej. Świadczy to o tym, że stowarzyszenie działa właściwie, cały czas się rozwija, a jego sytuacja finansowa jest stabilna.

W latach 2023-2027 Towarzystwo Kościuszkowskie reprezentować będą:

ZARZĄD TOWARZYSTWA:

Radosław Matusiewicz – Prezes
Danuta Kosowska – Zastępca Prezesa
Dominika Mikoda – Zastępca Prezesa
Anna Kaniszewska – Sekretarz
Wioletta Kalina – Skarbnik

KOMISJA REWIZYJNA:

Mariusz Żurawski – Przewodniczący
Agnieszka Gil – Sekretarz
Roman Łowicki – Członek Komisji

Na nasze zebranie zaproszenie przyjęli połanieccy Burmistrzowie, Pan Jacek Nowak oraz Pan Jarosław Kądziela. Podczas gorących dyskusji poruszane były tematy sięgające niekiedy daleko poza działalność naszego stowarzyszenia, a dotyczące problemów naszego miasta. Widać było, że wszystkim na sali zależy na tym, żeby żyło nam się tu jak najlepiej.

Burmistrz Jacek Nowak przedstawił m.in. bardzo ciekawą propozycję ulokowania siedziby Towarzystwa w remontowanych pomieszczeniach połanieckiego Centrum Kultury i Sztuki. Omówiono też pomysły zagospodarowania dworku w Ruszczy, propozycje organizowanych w gminie imprez, czy uroczystości historycznych. Nasi goście musieli zmierzyć się z trudnymi pytaniami, ale na koniec wszyscy wyszli z głowami pełnymi planów i pomysłów. Miejmy nadzieję, że się sprawdzą.

Z tej samej kategorii

Back to top button