Pamięci Powstańców Bitwy pod Komorowem 1863

20 czerwca 1863 r. nad brzegiem Wisły pod Komorowem rozegrała się krwawa bitwa pomiędzy wojskami powstańczymi Zygmunta Jordana a wojskami rosyjskimi. Bitwa zakończyła się klęską Powstańców, na których czekali ostrzeżeni wcześniej Rosjanie. Z ok. 200 zabitych, 72 Powstańców pochowanych zostało na Cmentarzu w Beszowej.

Właśnie pod ich mogiłę 25 czerwca udała się delegacja Towarzystwa Kościuszkowskiego, aby zapalić znicz i salwą przypomnieć pamięć o tym wydarzeniu. Spotkanie na cmentarzu było doskonałym momentem na omówienie organizacji obchodów okrągłej rocznicy tej bitwy w przyszłym roku.

Z tej samej kategorii

Back to top button