Kosynierzy na Kuźnicach Koneckich

W niedzielę 24 lipca kilkunastoosobowa delegacja Towarzystwa Kościuszkowskiego reprezentowała Połaniec na Kuźnicach Koneckich w Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu. Na wydarzenie to zaprosił nas Dyrektor muzeum dr Maciej Chłopek. Rzadko mamy możliwość poznawania historii w sposób, jaki zostało to zrobione w Maleńcu. Pasja, z jaką Pan Maciej przedstawił nam proces technologiczny kucia i obróbki plastycznej oraz zapach, jaki panował w pomieszczeniach starej fabryki nie dadzą się zapomnieć. Dla Kościuszkowców ważną informacją była ta, że zakład zaczął swoją pracę 10 lat przed wybuchem Insurekcji Kościuszkowskiej i był zaangażowany w zbrojenie Powstańców. Co więcej, pracownicy kuźni dotarli do materiałów archiwalnych, na podstawie których odtworzyli kościuszkowskie kosy bojowe zgodnie ze sposobem ich osadzania, zakuwania i oryginalnymi wymiarami. Właśnie dlatego tak cenną pamiątką było przekazanie nam jednej z takich kos przez Pana Dyrektora Macieja Chłopka.

Zwiedzanie zabytkowego zakładu to tylko część atrakcji, które w tym dniu czekały na turystów. Były stoiska z lokalnymi przysmakami, rękodziełem, stoiska pasjonatów historii oraz pokazy grup rekonstrukcyjnych. Pokazy kucia i odlewania oraz wytop żelaza w historycznej dymarce sprawiły, że klimat Kuźnic Koneckich był kompletny.

Jesteśmy pewni, że wyjazd do Muzeum w Maleńcu otworzy nowy rozdział w działalności naszego stowarzyszenia, zwłaszcza w kwestii pokazów, czy lekcji żywej historii.

Dziękujemy Panu Burmistrzowi Jackowi Nowakowi, reprezentującemu Połaniec na tym wydarzeniu, za wsparcie logistyczne naszego wyjazdu.

Z tej samej kategorii

Back to top button