Odszedł Mieczysław Machulak…

Ostatnie miesiące nie oszczędzają Połańca. Niedawno pożegnaliśmy Burmistrza, a teraz spotkał nas kolejny cios. Zmarł Mieczysław Machulak, wieloletni Sekretarz Miasta i Gminy Połaniec, były Prezes i Honorowy Członek Towarzystwa Kościuszkowskiego w Połańcu.

Mieczysław Machulak urodził się 26 maja 1958 r. w Hucie Józefów. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji lubelskiego UMCS i w 1985 roku związał się z Połańcem. Sama praca w Urzędzie Miasta okazała się niewystarczającym wyzwaniem dla energicznego regionalisty i pasjonata historii. Dzięki kierunkowemu wykształceniu w 1999 roku uporządkował i „rozpędził” Towarzystwo Kościuszkowskie, nadając mu utrzymywany do dziś bieg.

Jakże ubogi byłby dziś dorobek czasopiśmienniczy i wydawniczy naszego miasta, gdyby nie założony przez niego w 1991 r. „Merkuriusz Połaniecki” czy ukazujące się od 2001 r. do dziś „Zeszyty Połanieckie”. Oprócz czasopism wydał też szereg książek o tematyce historycznej i regionalnej.

„Połaniec. Zarys dziejów”, 1994,

„Połaniec i okolice”, 2001,

„Połaniec. Na kościuszkowskim szlaku”, 2002 (jako współautor)

„W stronę Solecznik”, 2002, 2005 i 2007,

„Królewskie Miasto Połaniec”, 2002 (jako współautor),

„Huta Józefów. Stąd nasz ród”, 2006, 2018,

„W Dziewieniszkach i dalej”, 2008,

„W dolinie Mereczanki”, 2014,

„W ejszyskiej stronie”, 2017,

„Nad Solczą i Wisińczą”, 2019.

Artykuły publikował też w lokalnych gazetach, takich jak: „Tygodnik Nadwiślański”, „Echo Dnia”, „Nowiny” czy polonijnym„Tygodniku Wileńszczyzny”. Przyczynił się też do powstania licznych wydawnictw okazjonalnych (np. „50-lecie MKS Czarni Połaniec”, „Z dziejów parafii św. Marcina w Połańcu”, „Z dziejów OSP w Połańcu” itp.).

Już jako Prezes Towarzystwa zainteresował się Kresami, a zwłaszcza Wileńszczyzną. Organizował pomoc finansową i rzeczową dla polskich placówek oświatowych z rejonu Solecznik i Ludwinowa, kolonie dla polskich dzieci z Litwy i wyjazdy na Kresy Wschodnie dawnej Rzeczypospolitej.

Był też autorem pierwszego przewodnika w języku polskim po rejonie solecznickim (z 2002 r.), a w roku 2010 założył internetową stronę Solecznik.

Z swoje osiągnięcia otrzymał w 2008 roku nagrodę specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (w 2005 r.) oraz odznaką honorową “Zasłużony dla kultury polskiej” (w 2017 r.).

Był Honorowym Obywatelem Rejonu Solecznickiego. Ostatniego odznaczenia, Złotego Krzyża Zasługi, choroba nie pozwoliła mu już odebrać…

Rodzinie i bliskim kondolencje składają Zarząd i Członkowie Towarzystwa Kościuszkowskiego w Połańcu.

Z tej samej kategorii

Back to top button