Zapraszamy na Walne Zebranie członków TK w Połańcu

Zarząd Towarzystwa Kościuszkowskiego w Połańcu serdecznie zaprasza wszystkich członków stowarzyszenia na Walne Zebranie, które odbędzie się w dniu 18 lutego 2020 r. (wtorek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej nr 129 Urzędu Miasta i Gminy Połańcu.

Uprzejmie prosimy o przygotowanie pomysłów działań w 2020 r. oraz sposobów ich realizacji. Przypominamy również o uregulowaniu składek członkowskich. Osoby, które nie mogą być obecne na Walnym Zebraniu prosimy o uregulowanie zaległych składek w terminie do 9 marca 2019 r. lub skontaktowanie się z Zarządem Towarzystwa.

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór Prezydium Obrad.
  3. Sprawozdanie Zarządu o działalności Towarzystwa Kościuszkowskiego w roku 2019 r.
  4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej o działalności Zarządu w roku 2019 r.
  5. Dyskusja nad sprawozdaniami.
  6. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi.
  7. Promocja najnowszego 30 nr Zeszytów Połanieckich” i albumu “Z Połańca po Niepodległość”.
  8. Sprawy różne.
  9. Zakończenie posiedzenia.

Z tej samej kategorii

Back to top button