Walne Zebranie TK

We wtorek 21 lutego 2023 r. o godz. 16.00 w Sali Konferencyjnej nr 129 w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec odbędzie się Walne Zebranie Członków Towarzystwa Kościuszkowskiego w Połańcu.

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór prezydium obrad.
  3. Przedstawienie Sprawozdania Merytorycznego za 2022 r.
  4. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego za 2022 r.
  5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium dla Zarządu.
  6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
  7. Przyjęcie sposobu głosowania.
  8. Głosowanie nad zatwierdzeniem Sprawozdania Finansowego za rok 2022 r.
  9. Sprawy różne (m.in. ustalenie wysokości składek, najbliższe działania stowarzyszenia).

Przypominamy o konieczności uregulowania składek, które prosimy wpłacać na konto stowarzyszenia z dopiskiem „Składka członkowska TK”. Nr konta: 45 9425 0008 0000 1326 2004 0002.

Z tej samej kategorii

Back to top button