Lokalna Strategia Dorzecza Wisły

22 lipca w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Połaniec odbyło się spotkanie dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027. Konsultacje, w których udział wzięli przedstawiciele naszego stowarzyszenia, pozwolą określić potrzeby oraz poznać opinie, pomysły i oczekiwania mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania Dorzecze Wisły z uwzględnieniem założeń PROW na lata 2021-2027. W rozmowach poruszano kwestie możliwości rozwoju gminy Połaniec na tle zaprezentowanych danych statystycznych i prognoz.

Z tej samej kategorii

Back to top button