Po Walnym Zebraniu TK

1 marca w Sali konferencyjnej UMiG w Połańcu, odbyło się Walne Zebranie Członków Towarzystwa Kościuszkowskiego.

Na spotkaniu przedstawione zostały: sprawozdanie z działalności stowarzyszenia w roku 2021 oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Po dyskusjach nad sprawozdaniami, zebrani jednogłośnie przyjęli Sprawozdanie finansowe oraz udzielili absolutorium Zarządowi TK. Podczas rozmów doceniono zaangażowanie Zarządu podkreślano dobrą sytuację finansową stowarzyszenia.

W ostatniej części omówione zostały plany projektów złożonych na rok 2022 oraz najbliższe spotkania Kościuszkowców. Jeśli tylko obostrzenia pandemiczne pozwolą, kolejne spotkanie odbędzie się na Kręgielni.

Z tej samej kategorii

Back to top button