Spotkanie Stowarzyszeń w UMiG w Połańcu

W dniu 3 lutego w Urzędzie Miasta i Gminy odbyło się spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń z p.o. Burmistrza Panem Jackiem Nowakiem. W spotkaniu oprócz delegacji Towarzystwa Kościuszkowskiego obecni byli przedstawiciele Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej, „Działaj z Energią” oraz „Bliżej”.

Na wstępie Pan Burmistrz omówił plany Miasta względem m.in. budynku serwerowni poczty przy ulicy Ruszczańskiej, jako siedziby dla połanieckich stowarzyszeń oraz zagospodarowania dworku i parku w Ruszczy. Obydwa te tematy są bardzo ciekawe z punktu widzenia naszej działalności. Najważniejszą i najciekawszą propozycją, która może być ogromnym wsparciem dla stowarzyszeń wydaje się deklarowana pomoc Urzędu przy spełnianiu wymagań w zakresie prawa, księgowości, rozliczeń, czy RODO.

W okresie pandemii cieszy nawet krótkie spotkanie z przedstawicielami innych stowarzyszeń. Była to dobra okazja, żeby wymienić się uwagami, pomysłami i pomysłami na wspólne działania.

Z tej samej kategorii

Back to top button