Podsumowanie projektu ENEA w Szkole „Jędrusiów”

W poniedziałek 18 października br. w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK ,,Jędrusie” w Połańcu odbyło się spotkanie z młodzieżą i promocja książki „Pierwsi po Hubalu. Odwet-Jędrusie. 1939-1945”. Wydawnictwo powstało przy finansowym wsparciu Enea Elektrowni Połaniec w ramach projektu zrealizowanego przez Towarzystwo Kościuszkowskie w Połańcu. Autorem książki jest dr Tadeusz Zych, tarnobrzeski historyk, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego i dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega.

Spotkanie otworzył dyrektor Zespołu Szkół Stanisław Rogala podkreślając rolę patrona szkoły w budowaniu postaw patriotycznych wśród młodzieży. Następnie głos zabrał prezes Towarzystwa Kościuszkowskiego przybliżając zebranym dorobek wydawniczy oraz działalność Kościuszkowców. Radosław Matusiewicz podziękował przy okazji dyrekcji szkoły za udostępnianie od wielu lat sali na bibliotekę, sprzęt, dokumenty i pamiątki, która stanowi namiastkę siedziby Towarzystwa.

Główną część lekcji historii stanowiło wystąpienie autora książki dra Tadeusza Zycha. Opowiedział on o kulisach powstania monografii Jędrusiów oraz swojej pasji i fascynacji osobą Władysława Jasińskiego. Temat wydawnictw poświęconych temu słynnemu partyzanckiemu oddziałowi kontynuowała dyrektor połanieckiej biblioteki pani Renata Wójtowicz. Zachęciła ona do zapoznania się młodzieży z literaturą poświęconą słynnemu oddziałowi Armii Krajowej.

Na zakończenie głos zabrali przedstawiciele sponsora Enea Elektrowni Połaniec. Janusz Paruzel członek zarządu Enea Elektrownia Połaniec podkreślił zaangażowanie firmy w projekty skierowane na pielęgnowanie lokalnych tradycji i promowanie postaw patriotycznych. Wydawnictwo oraz tematyka spotkania okazały się bardzo ważne dla pani prezes Agnieszki Wojdan. Wspomniała ona zaangażowanie swojej rodziny w ruch oporu oraz kult jakim w naszym regionie otaczano żołnierzy z Oddziału Jędrusiów.

Całe spotkanie zakończyło się zwiedzeniem Sali Patrona poświęconej „Jędrusiom” i snuciem planów na temat przyszłych projektów.

(fot. Enea Elektrownia Połaniec S.A.)

Z tej samej kategorii

Back to top button