Zmarł płk lek. Mieczysław Korczak (1921-2021)

Z przykrością informujemy, że dzisiaj w wieku 100 lat zmarł pułkownik dr Mieczysław Korczak, zasłużony Polak, lekarz dentysta, żołnierz legendarnego zgrupowania “Jędrusiów” w latach okupacji. Honorowy Obywatel Miasta Połańca.

Mieczysław Korczak urodził się w 9 stycznia 1921 r. w Połańcu. W naszym mieście mieszkał do ukończenia szkoły powszechnej. Skończywszy 14 lat wyjechał z rodziną do Warszawy, rozpoczynając naukę w szkole średniej. Od 16 roku życia pracował w gabinecie stomatologicznym znanego warszawskiego lekarza Stolarskiego, który odkrył w nim duży talent. Egzamin maturalny zdał w Warszawie, na tajnych kompletach, w 1941 roku. W 1942 r. Mieczysław Korczak powrócił z rodziną do Połańca. W czasie wojny wstąpił do oddziału Armii Krajowej „Jędrusie”, działającego na terenie ziemi kieleckiej i Podkarpacia. W oddziale partyzanckim nosił pseudonim “Dentysta” oraz “Zagorzujko”. Podczas jednej z akcji został zraniony w nogę, z której odłamek usunięto po 50 latach. Po wojnie za swą działalność wojenną był represjonowany przez NKWD i Urząd Bezpieczeństwa. Trzykrotnie trafiał do aresztu, gdzie poddawano go torturom. Mimo szykan udało mu się ukończyć studia stomatologiczne. Dyplom uzyskał na łódzkiej Akademii Medycznej. W 1951 roku z żoną i trójką dzieci sprowadził się do Tarnowa. Podjął pracę w ośrodku zdrowia w Mościcach. W latach 1962-92 kierował powiatową oraz wojewódzką poradnią stomatologiczną w Tarnowie. Był też wojewódzkim i krajowym specjalistą z dziedziny chirurgii stomatologicznej.

Autor wielu książek, w których znalazły się wspomnienia z czasów wojny i prześladowań NKWD. Publikował też artykuły w różnych regionalnych gazetach i magazynach, w tym w naszych “Zeszytach Połanieckich”. Pełnił funkcję redaktora naczelnego „Odwetu”. Pan Mieczysław był inicjatorem i wieloletnim prezesem Stowarzyszenia Kombatantów „Jędrusiów”, Żołnierzy Armii Krajowej, Ich Rodzin i Sympatyków w Połańcu. W rodzinnym Połańcu przez wiele lat współorganizował spotkania kombatantów z oddziału „Jędrusiów”.

Postawa patriotyczna oraz działalność zawodowa Mieczysława Korczaka została uhonorowana wysokimi odznaczeniami państwowymi, między innymi Krzyżem Walecznych, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Partyzanckim AK. Otrzymał też medale Zasłużonego dla Miasta Tarnowa, Honorowego Obywatela Miasta Połańca, Zasłużonego dla Ziemi Krakowskiej czy Medalem Pro Patria.

Pogrzeb odbędzie się w Kościele u Ojców Filipinów w Tarnowie w dniu 10.09.2021 r. o godz. 12. Łącząc się w żałobie i smutku składamy kondolencje i wyrazy współczucia.

Niech spoczywa w pokoju wiecznym.

Z tej samej kategorii

Back to top button