Pamiętamy! 79 rocznica powołania Armii Krajowej


14 lutego 1942 r. rozkazem Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych, gen. Władysława Sikorskiego istniejący od 13 listopada 1939 r. Związek Walki Zbrojnej został przekształcony w Armię Krajową. AK jest uważana za największe i najlepiej zorganizowane podziemne wojsko działające w okupowanej Europie.

Głównym celem decyzji gen. Sikorskiego była unifikacja wszystkich działających w Polsce zbrojnych organizacji konspiracyjnych w jedną podległą Rządowi na Uchodźstwie armię. Na pierwszego komendanta głównego AK powołano gen. Stefana Roweckiego “Grota”.

Armia Krajowa prowadziła liczne działania militarne, przeprowadzając akcje sabotażowo-dywersyjne, bojowe i bitwy partyzanckie z siłami policyjnymi oraz regularnym wojskiem niemieckim. Specjalne miejsce w działalności bojowej AK zajmowały akcje odwetowe i represyjne w stosunku do SS i policji oraz zdrajców i prowokatorów. Podstawowym celem militarnym AK było przygotowanie do ogólnonarodowego powstania przeciwko Niemcom.

W dn. 1 sierpnia ’44 r. rozpoczęło się powstanie warszawskie, które było największym w Europie zrywem zbrojnym przeciwko Niemcom, zorganizowanym przez AK. Klęska w powstaniu warszawskim bezpośrednio przełożyła się na rozwiązanie struktur Armii Krajowej (19 stycznia ’45 r.). Po jego klęsce jednostki AK na terenach zajętych przez Armię Czerwoną zostały zdemobilizowane. Część żołnierzy i oficerów nie podporządkowała się rozkazowi demobilizacji ostatniego dowódcy AK gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” i prowadziła zbrojną walkę ze zdobywającymi władzę w Polsce komunistami.

Żołnierze Armii Krajowej byli prześladowani przez władze komunistyczne, szczególnie w okresie stalinizmu, wielu z nich zostało skazanych na karę śmierci lub wieloletniego więzienia.

Nazwa Armia Krajowa stała się na kilka najbliższych lat, a może nawet dziesięcioleci, symbolem niepodległości i patronowała zabiegom o jej odzyskanie.

Nie zapominajmy o bohaterach!

Z tej samej kategorii

Back to top button