Publikacja “Połaniec a Powstanie Styczniowe” w wersji PDF

Powstanie styczniowe było polskim powstaniem narodowym przeciwko Imperium Rosyjskiemu, ogłoszonym Manifestem 22 stycznia 1863 r., wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy. Powstanie wybuchło 22 stycznia 1863 r. w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 w byłym Wielkim Księstwie Litewskim i trwało do jesieni 1864. Swoim zasięgiem objęło tylko zabór rosyjski: Królestwo Polskie oraz ziemie zabrane – Litwę, Białoruś i część Ukrainy. Było największym z polskich powstań narodowych i spotkało się z poparciem międzynarodowej opinii publicznej. Miało charakter wojny partyzanckiej, w której stoczono ok. 1200 bitew i potyczek. Mimo początkowych sukcesów zakończyło się klęską powstańców, z których kilkadziesiąt tysięcy zostało zabitych w walkach, blisko 1 tys. straconych, ok. 38 tys. skazanych na katorgę lub zesłanych na Syberię, a ok. 10 tys. wyemigrowało. Po upadku powstania Kraj i Litwa pogrążyły się w żałobie narodowej.

Połaniec w okresie powstania styczniowego był upadającym, starym królewskim miasteczkiem, leżącym na samym końcu Królestwa. Przyparty do Wisły, która niegdyś była oknem na świat, a teraz granicą pomiędzy zaborcami i odcięty od reszty kraju przez rozwijający się prywatny Staszów, Połaniec chylił się ku upadkowi. Przypieczętował go ukaz carski wydany po zakończeniu powstania styczniowego, który zdegradował Połaniec oraz dziesiątki innych miast do rangi osady (m.in. Osiek, Stopnicę, Szydłów, Kurozwęki).

Patrol ułanów podczas Powstania Styczniowego – autor nieznany.

Jak radził sobie Połaniec w dobie powstania styczniowego? Unikalne wspomnienia polskich autorów powstańczych dotyczących naszego regionu: Józefa Ożegalskiego, Wiktora Hustynka, ks. Serafina Szulca. O sztandarach i kasie powstańczej, a także powstańcach z Połańca i okolic. Kończąc na bitwie niedaleko Połańca z 20 czerwca 1863 r. w Gacach – Komorowie. Bardzo ciekawa porcja historii.

Zapraszamy do przeczytania publikacji. Można ją bezpłatnie pobrać z naszego serwera.

Z tej samej kategorii

Back to top button