Zeszyty Połanieckie nr 30

Już niedługo w Bibliotece Publicznej w Połańcu oraz na stronie www.kosciuszko.polaniec.pl (w formacie PDF) ukaże się 30-ty numer Zeszytów Połanieckich. Znajdziecie w nim Państwo wiele artykułów i wspomnień dotyczących historii Połańca. Wydawnictwo to utrzymane jest w klimacie niedawnej rocznicy 80-lecia wybuchu II wojny światowej, ale nie tylko…

Zeszyty będzie można również pozyskać uczestnicząc we wszelkiego rodzaju konkursach, czy wydarzeniach, w które angażuje się nasze Towarzystwo.

Zapraszamy do lektury.

Wszystkie wydawnictwa Towarzystwa Kościuszkowskiego w Połańcu powstają dzięki zaangażowaniu członków stowarzyszenia, wyszukiwaniu przez nich źródeł dokumentalnych oraz zdjęciom i materiałom przekazywanym nieodpłatnie przez mieszkańców naszego miasta. Koszty samego wydruku pokrywa Urząd Miasta i Gminy Połaniec w ramach zlecanego nam zadania publicznego.

Z tej samej kategorii

Back to top button