Strona główna » Sprawozdanie za 2010

Sprawozdanie za 2010

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA  KOŚCIUSZKOWSKIEGO
W  POŁAŃCU 
W  ROKU  2010

 

W roku 2010 działalność Towarzystwa prowadzona była przez ten sam Zarząd, w którego skład wchodzą: Radosław Matusiewicz – prezes, Marek Pedyński – z-ca prezesa, Jadwiga Bień – z-ca prezesa, Anna Wolska – sekretarz, Danuta Kosowska – skarbnik.

Sprawy księgowe prowadziła koleżanka Danuta Kosowska.

WYDAWNICTWA

Na spotkaniu Zarządu podsumowującym działalność wydawniczą oceniono, że plan wydawniczy został zrealizowany oraz uznał słuszność decyzji o zmianie planu wydawniczego. [Folder Połaniec-wersja II, zamiast książki „Historia Połańca wg Kazimierza Warchałowskiego]. Zmiana podyktowana była brakiem osoby chętnej i kompetentnej do przygotowania do druku książki Pana Warchałowskiego. Z planu wykonano zarówno dwa numery Zeszytów Połanieckich, jak i Zestaw Pocztówek. Usługi graficzne pozostają w dalszym czasie w rękach firm APLA Krosno oraz Studio VEGA Kwidzyń, które oferują profesjonalną obsługę i wykonanie zleceń.

ŚRODOWISKO  POŁANIECKIE

Współpracę ze środowiskiem połanieckim oceniono dobrze. Towarzystwo współpracowało z Biblioteką, Szkołami, CKiSz, Stowarzyszeniem Kombatantów „Jędrusie” oraz przede wszystkim z Władzami Miasta Połańca. Świadczy o tym uczestnictwo m.in. w organizacji obchodów 70 rocznicy zbrodni katyńskiej ze Szkołą Podstawową oraz organizacja konkursów i wystaw wspólnie z Biblioteką i CKiSz. Niestety z powodu powodzi, która nawiedziła nasze miasto odwołane zostało tradycyjne majowe spotkanie z Kombatantami z oddziału „Jędrusie”.  W działalności TK wielokrotnie pomagała młodzież z Zespołu Szkół w Połańcu.

SPOTKANIA  TK

W 2010 roku Członkowie TK spotkali się dwa razy na dużych oficjalnych zebraniach: Zjeździe Środowisk Kościuszkowskich i Spotkaniu Świątecznym. Frekwencja na spotkaniach taka jak w latach poprzednich, czyli ok.40%. Znacznie częściej spotykał się Zarząd i to nie tylko formalnie.

ŚRODOWISKO  KOŚCIUSZKOWSKIE

Zarząd bardzo dobrze ocenił współpracę ze środowiskami kościuszkowskimi w kraju. Z każdym rokiem współpraca i kontakt zacieśniają się. Nasi członkowie byli obecni na uroczystościach w Stalowej Woli, Racławicach, Maciejowicach i Warszawie. Niestety w tym roku, z różnych przyczyn nie udało nam się spotkać z Racławicami i Krakowem. W strategii na 2011 r. przewiduje się przeznaczenie znacznych kwot pieniężnych z budżetu na udział w uroczystościach kościuszkowskich w kraju, które są bardzo dobrą promocją miasta.

SPRAWY  FINANSOWE

Budżet TK w 2010 r. oparł się przede wszystkim na wpływach ze składek, sprzedaży wydawnictw, odpisów podatkowych oraz datkach sponsorów. Niskie wpływy ze sprzedaży wydawnictw wiążą się z tym, że wydawnictwa są raczej przekazywane i rozdawane w różnego rodzaju konkursach, niż sprzedawane. Ich podstawowym zadaniem jest promocja Połańca. Poprawiła się nieco ściągalność składek.

SPRAWY  ORGANIZACYJNE

Siedziba Towarzystwa nadal znajduje się w Sali udostępnionej w Zespole Szkół w Połańcu dzięki uprzejmości dyrekcji szkoły. Zmieniono szatę graficzną i adres strony internetowej TK. Dzięki uprzejmości Burmistrza Połańca umieszczona została na serwerze gminy: www.kosciuszko.polaniec.pl

Zarząd przeanalizował działania TK w okresie swojej kadencji 2007 – 2011 r. i ocenił, że Towarzystwo Kościuszkowskie działało w tym czasie dobrze, a zadania jakie sobie stawiało w większości były realizowane. Jako główne aspekty poprawy działalności uznano zwiększenie aktywności członków w pracach stowarzyszenia oraz uczestnictwo w programach pozwalających pozyskiwać środki zewnętrzne. Będą to główne cele, jakie powinien wziąć pod uwagę Zarząd Towarzystwa wybrany na kolejną kadencję.

Załączniki:

  1. Sprawozdanie merytoryczne z działalności TK w 2010 r.
  2. Realizacja zadań TK w roku 2010.

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Towarzystwa Kościuszkowskiego
w Połańcu w 2010 r.

 

Spotkania:

2010-01-04 – Spotkanie opłatkowe w Maśniku

2010-01-28 – Spotkanie Zarządu TK

2010-02-19 – Walne zebranie członków TK

2010-05-08 – Zjazd Środowisk Kościuszkowskich w Połańcu

2010-12-08 – Spotkanie Zarządu w sprawie organizacji Spotkania Świątecznego

2010-12-17 – Spotkanie członków TK podsumowujące działalność w roku 2010.

Promocja Połańca:

2010-04-09 – Uczestnictwo i promocja wydawnictw TK na targach AGROTRAVEL w Kielcach wspólnie z LGD Dorzecze Wisły.

2010-04-25 – przekazanie wydawnictw na nagrody w Eliminacjach OOM w zapasach w stylu wolnym – Regionu C.

2010-06-07 – przekazanie wydawnictw TK do Centrum Informacji Turystycznej w Kurozwękach

Współpraca z placówkami kulturalnymi:

2010-01-21 – Organizacja wspólnie z Biblioteką Publiczną w Połańcu, konkursu 30-lat Nowego Połańca

2010-03-02 – Pomoc w organizacji obchodów 70-tej rocznicy zbrodni katyńskiej przez Szkołę Podstawową w Połańcu. Udostępnienie materiałów na wystawę fotograficzną w CKiSz.

2010-11-29 – Wystawa w CKiSz pt. 30-lat Nowego Połańca prezentująca materiały zebrane przez TK

Współpraca ze środowiskami kościuszkowskimi:

2010-04-10 delegacja TK na Odsłonięciu Pomnika Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli

2010-04-26 – uczestnictwo w Wyborach Chłopa Roku w Racławicach i otwarciu Makiety Panoramy Racławickiej w Niezwojowicach.

2010-10-09 – delegacja TK na uroczystościach kościuszkowskich w Maciejowicach

2010-10-22 – uczestnictwo delegacji TK w otwarciu pomnika Tadeusza Kościuszki w Warszawie

Działalność kulturalna:

2010-06-07 – wystawa rzeźb Konstantego Michorowskiego, członka TK w Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej w Połańcu

2010-06-07 – Podsumowanie Konkursu 30-lecie odzyskania praw miejskich przez Połaniec w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej

2010-09-18 – spotkanie z uczestnikami Rajdu Kościuszkowskiego z PTTK w Staszowie

2010-10-14 – uczestnictwo przedstawicieli organizacji pozarządowych w tym TK z Burmistrzem Połańca

2010-11-11 – Złożenie kwiatów na grobach żołnierzy z I i II wojny oraz kościuszkowców.

2010-12-01 – Organizacja Konkursu „Przeszłość jest to dziś, tylko cokolwiek dalej…”

 

Realizacja zadań TK w roku 2010

 

Lp. Działania Towarzystwa Kościuszkowskiego w 2010 r. Plan Rzeczyw.
Przychody: [zł] [zł]
Konto Podstawowe – Pozostało z 2009 r. (stan na 31.12.2009 r.) 8515,47
1. Konkurs UMiG Połaniec 14000,00 14000,00
2. Składki członkowskie 1500,00 1270,00
3. Wpłaty za książki 2000,00 1173,50
4. Wpłaty pozostałe 2000,00 410,00
5. Kapitalizacja odsetek 100,00 67,12
6. Reklama w Zeszytach Połanieckich 300,00
7. Zwrot zaliczek 349,04
Wpłaty 19900,00 25785,13
Wydatki Plan Rzeczyw.
1. Zeszyty Połanieckie nr 18 3500,00 3500,00
2. Zeszyty Połanieckie nr 19 3500,00 3500,00
3. Książka K.Warchałowskiego / Folder Połaniec 2 4000,00 4000,00
4. Pocztówki 2000,00 3000,00
5. Organizacja spotkań Towarzystwa Kościuszkowskiego 1000,00 988,97
6. Kwiaty 400,00 410,00
7. Udział w organizacji Dni Połańca 500,00 2909,31
8. Udział w uroczystościach historycznych i kulturalnych 800,00 0,00
9. Wyjazd do Racławic 300,00 0,00
10. Wyjazd do Krakowa 300,00 0,00
11. Wyjazd do Warszawy 400,00 2096,31
12. Wyjazd do Maciejowic 400,00 77,03
13. Wyjazd do Szczekocin 300,00 0,00
14. Wyjazd do Stalowej Woli (urna z ziemią) 300,00 219,87
15. 11.XI Połaniec – Święto Niepodległości 100,00 0,00
16. Zdjęcia / materiały biurowe 200,00 412,97
17. Prowizje bankowe 240,00 240,00
18. Zaliczka 500,00
19. Inne wydatki (opłaty urzędowe, sądowe, wysyłkowe) 200,00
Wydatki 2009 r. 18440,00 21854,46
Stan na 31.12.2010 r. 3930,67
Wpływy Wydatki
Konto OPP – 1% przekazanego podatku
Stan na dzień 31.12.2009 387,42  
1. Wpłynęło z Urzędu Skarbowego 3743,50
2. Zakup ubiorów z epoki kościuszkowskiej (koszule, spodnie, buty) 1820,28
SUMA 4130,92 1820,28
Stan konta na dzień 31.12.2010 2310,64
Konto “Pomoc Polakom na Wschodzie”
Stan na dzień 31.12.2009 820,23  
1. Wpłata na kolonie wileńskie – Elektrownia 0,00
2. Darowizny 0,00
3. Organizacja Kolonii 0,00
4. Rozliczenie zaliczki 0,00
SUMA 820,23 0,00
Stan konta na dzień 31.12.2009 820,23
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
0
Connecting
Please wait...
Wyślij wiadomość

Przepraszamy nie jesteśmy w tej chwili dostępni online. Proszę zostaw wiadomość.

Twoje imię
* Email
* Opisz swój problem
Napisz wiadomość

Potrzebujesz pomocy? Oszczędź swój czas i porozmawiaj z nami online.

Twoje imię
* Email
* Opisz sprawę
Jesteśmy online!
Informacja zwrotna

Jeżeli chcesz możesz zostawić nam dodatkowe informacje.

Jak oceniasz naszą pomoc?
Power by

Download Free AZ | Free Wordpress Themes