Strona główna » Ciekawostki » Galeria fotografii Studium Historycznego Gminy Połaniec, 1989 r.

Galeria fotografii Studium Historycznego Gminy Połaniec, 1989 r.

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z dokumentacją fotograficzną “Studium historycznego Gminy Połaniec” z kwietnia 1988 r. autorstwa Andrzeja Wojciechowskiego,  Pracownia Konserwacji Zabytków Oddział w Lublinie, Pracownia Dokumentacji Etnograficzno-Historycznej. Studium gminy opracowano na zlecenie Naczelnika Miasta i Gminy Połaniec Pana Zdzisława Owczarka.

 

SPIS FOTOGRAFII

 1. Mapa okolic miast Połaniec i Koprzywnica, oryg. 1796 r., Fontany – autor, skala ok. 1:72000, AGAD, sygn. 320-16. Fot. A. Wojciechowski, neg. PDEH PKZ O/Lublin.
 2. Mapa Metzburga, ok. 1799 r.,skala 1:72000, AGAD, sygn. 181-1 ark.14. Fot. A.Wojciechowski, neg. PDEH PKZ O/Lublin.
 3. Bieg rzeki Wisły od Tyńca do Solca Radomskiego. Wyk.Pritviz baron stabskapitan ros.,mapa z pocz. XIX w., skala ok. 1:45000 AGAD, sygn. 1772/ 96-6 ark.6. Fot.A. Wojciechowski, neg. PDEH  PKZ O/ Lublin.
 4. Mapa traktów obwodu sandomierskiego w 7 sekcjach, mapa 7 sekcji miasta Osieka, oryg.1817 r., skala 1:71000. AGAD, sygn. 33-7 ark. 8. Fot. A. Wojciechowski, neg. PDEH  PKZ O/Lublin.
 5. Topograficzna Karta Królestwa Polskiego, Warszawa 1839, skala 1:26000. PTG Warszawa, sygn. C 139/43. Fot. A.Wojciechowski, neg. PDEH  PKZ O/Lublin.
 6. Mapa gubernii radomskiej, k. XIX w. AP Radom, RGR, sygn.2844. Fot. A.Wojciechowski, neg.PDEH PKZ O/Lublin.
 7. Novaja topograficeskaja Karta Zapadnoj Rossii (Dwuwiorstwówka ). Petersburg 1909-1917, skala 1:84000, PTG Warszawa, sygn. C.22; C.164. Fot. A. Wiśniewski, neg. PDEH  PKZ O/ Lublin.
 8. Specialkarte der Ostereichisch-Ungarische Monarchie, Vien 1914-1917, skala 1:75000, PTG Warszawa, sygn. C. 60/96. Fot. A.Wojciechowski, neg. PDEH PKZ O/Lublin.
 9. Mapa rzeki Czarna. Miasto Połaniec,1832 r., AP Radom, ZDP kart.,sygn. 223. Fot.A.Wojciechowski, neg.PDEH PKZ O/Lublin.
 10. Odręczny planik sytuacyjny miasta Połańca, ukazujący kierunek linii ABC nowo przez budowniczego  projektowanej i wytkniętej celem uregulowania pogorzałych domów, 1851 r.,AP Radom, KWS, sygn.2612, p. 260. Fot. A.Wojciechowski, neg. PDEH PKZ O/Lublin.
 11. Odręczny planik sytuacyjny części miasta Połańca ukazujący położenie domu nr 160 (koniec ul.Krakowskiej) 1862r., AP Radom, KWS, sygn. 2612, p.330. Fot. A.Wojciechowski, neg.PDEH PKZ O/Lublin.
 12. Plan domu nr 160 rys. ołówkiem na marginesie karty, dla Józefa Jungiewicza, drewniany na podmurowaniu, komin murowany, dach gontem kryty malowany farbą czerwoną olejną. 1862 r. AP Radom, KWS, sygn. 2612, p.326. Fot.A. Wojciechowski, neg.PDEH PKZ    O/Lublin.
 13. Mapa rzeki Czarna, Zrębin, 1832 r. AP Radom, ZDP kart.,sygn.223. Fot.A. Wojciechowski, neg.PDEH O/Lublin.
 14. Mapa rzeki Czarna, Rudniki, 1832 r.,AP Radom, ZDPkart., sygn.223. Fot.A.Wojciechowski, neg. PDEH PKZ O/Lublin.
 15. Mapa gruntów dóbr narodowych folwarku połanieckiego ekonomii osieckiej… na nowo  osiadać mających kolonistów… kol.  Marianów, 1812 r. AP Radom, ZDP kart.,sygn.832. Fot. A.Wojciechowski, neg. PDEH PKZ O/Lublin.
 16. Plan zbiorowy folwarku i wsi Zdzieci przed urządzeniem, skala 1:20000, 1863 r. AP Radom, ZDP kart., sygn.1323.  Fot.A.Wojciechowski, neg.PDEH PKZ O/Lublin.
 17. Plan zbiorowy folwarku i wsi Zdzieci po urządzeniu, skala 1:20000, 1863 r.,AP Radom, ZDP kart.,sygn.1323. Fot.A.Wojciechowski, neg.PDEH PKZ O/Lublin.
 18. Plan wsi i folwarku Zdzieci, 1864 r. AP Radom, ZDP kart., sygn.1323. Fot. A.Wojciechowski, neg.PDEH PKZ O/Lublin.
 19. Wieś Brzozowa, AP Radom, ZDP kart,sygn.209. Fot.A.Wojciechowski, neg.PDEH PKZ O/Lublin.
 20. Brzozowa- układ gruntów, ok.1849 r. AP Radom, ZDP kart., sygn.227. Fot.A.Wojciechowski, neg. PDEH PKZ O/Lublin.
 21. Pierworys urządzenia kolonii Brzozowa, 1849 r. AP Radom, ZDP kart.,sygn.227.Fot.A.Wojciechowski,neg.PDEH PKZ  O/Lublin.
 22. Mapa topograficzna gm.Połaniec, skala 1:25000,UMiG Połaniec Fot.A.Wojciechowski,neg.PDEH PKZ O/Lublin.
 23. Mapa topograficzna gm.Połaniec, skala 1:25000, UMiG Połaniec. Fot.A.Wojciechowski, neg.PDEH PKZ O/Lublin.
 24. Mapa topograficzna gm. Połaniec, skala 1:25000,UMiG Połaniec. Fot.A.Wojciechowski, neg. PDEH PKZ O/Lublin.
 25. Rzut plebanii w Połańcu.Akta dot. budowy 1891 r. AP Radom, RGR sygn. 5261, p.11-13. Fot.A.Wojciechowski, neg. PDEH PKZ O/Lublin.
 26. Przekrój plebanii w Połańcu. Akta dot.budowy 1891 r. AP Radom, RGR sygn.5261, p. 11. Fot. A.Wojciechowski, neg.PDEH PKZ O/Lublin.
 27. Elewacja frontowa plebanii w Połańcu.Akta dot. budowy 1891 AP Radom, RGR sygn.5261, p.11-13. Fot. A.Wojciechowski, neg. PDEH PKZ O/Lublin.
 28. Krzyż ustawiony w miejscu kapliczki św. Mikołaja. Fot.A.Wojciechowski, 1988 r.,neg.PDEH PKZ O/Lublin.
 29. Krzyż ustawiony w miejscu kościoła św. Katarzyny. Fot.A.Wojciechowski, 1988 r. neg. PDEH PKZ O/Lublin.
 30. Kopiec Kościuszki. 1988 r. Fot.A.Wojciechowski,neg. PDEH PKZ O/Lublin.
 31. Osiedle domów jednorodzinnych przy drodze prowadzącej do Łęgu i Zawady, widok od str. stacji benzynowej. Fot.A.Wojciechowski, 1988 r.,neg. PDEH PKZ O/Lublin.
 32. Osiedle domów jednorodzinnych przy drodze do Łęgu i Zawady, widok od wsch. Fot. A. Wojciechowski, 1988 r.,neg. PDEH PKZ O/Lublin.
 33. Fragm. osiedla domów jednorodzinnych przy drodze do Łęgu i Zawady, widok od wsch.Fot. A. Wojciechowski, 1988 r., neg. PDEH O/Lublin.
 34. Widok z drogi do Ruszczy na płd. część Połańca. Fot. A. Wojciechowski, 1988 r., neg.  PDEH PKZ O/Lublin.
 35. Fragment osiedla „ Energetyk”, widok od zach. Fot.A.Wojciechowski, 1988 r.,neg. PDEH PKZ O/Lublin.
 36. Połaniec. Widok na budynek Urzędu Miasta i Gminy Połaniec ( po prawej ) i hotel (po lewej). Fot. A.Wojciechowski, 1988, neg. PDEH PKZ O/Lublin.
 37. Połaniec. Osiedle „Energetyk”, widok na centrum usługowo-handlowe i budowane domy mieszkalne. Fot. A.Wojciechowski, 1988 r. neg. PDEH PKZ O/Lublin.
 38. Połaniec. Plac Uniwersału Połanieckiego ( Rynek ), dom nr 8, k.XVIII w. najstarszy z zachowanych domów z Połańca. Widok po pożarze na wiosnę w 1988 r. Fot. A.Wojciechowski, 1988 r.,neg. PDEH PKZ O/Lublin.
 39. Połaniec. Widok z wieży kościoła na zabudowę przy ul. przy ul. K.S.Wyszyńskiego. Po prawej frag. budynku plebanii. Fot. A.Wojciechowski, 1988 r.,neg. ZDEH PKZ O/Lublin.
 40. Połaniec. Widok z wieży kościoła na zabudowępłn.strony ul. K.S. Wyszyńskiego. Na dalszym planie cmentarz z kaplicą. Fot. A.Wojciechowski, 1988 r.,neg. PDEH PKZ O/Lublin.
 41. Połaniec. Widok z wieży kościoła na północną część miasta, w głębi budynki elektrowni. Fot.A.Wojciechowski,1988 r., neg. PDEH PKZ O/Lublin.
 42. Połaniec. Widok na zabudowę po płn.stronie ul. Staszowskiej.Fot. A.Wojciechowski, 1988 r., neg. PDEH PKZ O/Lublin.
 43. Połaniec. Widok na zabudowę przy ul. Staszowskiej. Fot. A.Wojciechowski, 1988 r. neg. PDEH PKZ O/Lublin.
 44. Połaniec. Widok na zabudowę północnej części miasta przy ul. Staszowskiej. Fot. A.Wojciechowski, 1988 r.,neg. PDEH PKZ O/Lublin.
 45. Połaniec. Panorama obejmująca zach.i płd.-zach. część miasta z doliną rzeki Czarna. Fot. A.Wojciechowski, 1988 r., neg. PDEH PKZ O/Lublin.
 46. Połaniec. Widok na południową (prawobrzeżną) część miasta, z nowym mostem i ul. 11 Listopada na pierwszym planie. Fot. A.Wojciechowski,1988 r.,neg.PDEH PKZ O/Lublin.
 47. Połaniec. Nowy most na rz. Czarnej. Fot. A.Wojciechowski, 1988 r.,neg. PDEH PKZ O/Lublin.
 48. Połaniec. Widok od ul. 11 Listopada na kościół p.w. św. Marcina. Na pierwszym planie nowy most na Czarnej w trakcie budowy. Fot. A.Wojciechowski, 1988 r., neg. PDEH PKZ O/Lublin.
 49. Brzozowa. Widok na zabudowę zach. części wsi. Fot. A.Wojciechowski, 1989 r. neg. PDEH PKZ O/Lublin.
 50. Kraśnik- widok na zabudowę wsi. Fot. A.Wojciechowski, 1988, neg. PDEH PKZ O/Lublin.
 51. Kraśnik – widok na zabudowę wsi. Fot. A.Wojciechowski, 1988, neg. PDEH PKZ O/Lublin.
 52. Kraśnik – krzyż przydrożny. Fot. A.Wojciechowski, 1988 r.,neg. PDEH PKZ O/Lublin.
 53. Luszyca – widok od płd.-zach. na zabudowę wsi. Fot. A. Wojciechowski, 1988 r. neg. PDEH PKZ O/Lublin.
 54. Łęg – widok od płn.-wsch. na zabudowę wsi. Fot. A.Wojciechowski, 1988 r.,neg. PDEH  PKZ O/Lublin.
 55. Maśnik – widok od zach. Fot.A.Wojciechowski, 1988 r.,neg. PDEH PKZ O/Lublin.
 56. Okrągła – widok od południa. Fot. A.Wojciechowski, 1988 r., neg. PDEH PKZ O/Lublin.
 57. Rudniki – widok od północy. Na pierwszym planie chałupy: z 1860 r. Wandy Wałczyk i z 1910 Bol.Walczyk. Fot. A.Wojciechowski, 1988 r.,neg. PDEH PKZ O/Lublin.
 58. Rudniki – widok od północy na zabudowę południowej części wsi. Fot. A.Wojciechowski, 1988 r., neg. PDEH PKZ O/Lublin.
 59. Rudniki – panorama wsi od str. zach. (od strony Łąk nad rz. Wschodnią). Fot.  A.Wojciechowski, 1988 r., neg. PDEH PKZ O/Lublin.
 60. Ruszcza – dwór. Fot. A.Wojciechowski, 1988 r.,neg. PDEH PKZ O/Lublin.
 61. Ruszcza – fragm. parku. Fot. A.Wojciechowski, 1988 r., neg. PDEH PKZ O/Lublin.
 62. Ruszcza – zespół dworski, stajnia. Fot. A.Wojciechowski, 1988 r., neg. PDEH PKZ O/Lublin.
 63. Ruszcza – zespół dworski – stare dęby przy wsch. granicy zespołu. Fot. A.Wojciechowski, 1988 r., neg. PDEH PKZ  O/Lublin.
 64. Ruszcza – fragm. wsi z drogą do wsi Zdzieci. Fot. A.Wojciechowski, 1988 r. neg. PDEH PKZ O/Lublin.
 65. Ruszcza – fragm. zabudowy po płn. stronie drogi do Połańca. Fot.A.Wojciechowski, 1988 r. neg. PDEH PKZ O/Lublin.
 66. Ruszcza – widok na płn.-zach. część wsi. Fot. A.Wojciechowski, 1988 r., neg. PDEH PKZ O/Lublin.
 67. Ruszcza – widok płd.-zach. części wsi. Fot. A.Wojciechowski, 1988 r.,neg. PDEH PKZ O/Lublin.
 68. Przychody – widok od zachodu, na prawo droga do Rybitw. Fot. A.Wojciechowski, 1988 r. neg. PDEH PKZ O/Lublin.
 69. Tursko Małe – widok na zach. część wsi. Fot. A. Wojciechowski, 1988 r., neg. PDEH PKZ O/Lublin.
 70. Tursko Małe – widok od południa na środkową część wsi. Fot. A. Wojciechowski, 1988 r. neg. PDEH PKZ  O/Lublin.
 71. Tursko Małe – widok na zabudowę środkowej części wsi. Fot. A.Wojciechowski, 1988 r. neg. PDEH PKZ  O/Lublin.
 72. Tursko Małe – widok na zabudowę środkowej części wsi. Fot. A.Wojciechowski, 1988 r., neg. PDEH PKZ O/Lublin.
 73. Tursko Małe – widok na zach. kraniec wsi. Fot. A. Wojciechowski, 1988 r., neg. PDEH PKZ O/Lublin.
 74. Winnica – zabudowa zach. części wsi. Fot. A.Wojciechowski, 1988 r., neg. PDEH PKZ O/Lublin.
 75. Winnica – chałupa w zagrodzie nr 15 Julii Tomolskiej. Fot. A.Wojciechowski, 1988 r., neg. PDEH PKZ O/Lublin.
 76. Winnica – stodoła z ok.1870 r. w zagrodzie nr 15 Julii Tomolskiej. Fot. A. Wojciechowski, 1988 r., neg. PDEH PKZ O/Lublin.
 77. Winnica – widok na wsch. część wsi położonej najbliżej koryta Wisły. Fot. A. Wojciechowski, 1988 r.,neg. PDEH PKZ O/Lublin.
 78. Zawada – widok od wsch. na nieliczne już zabudowania wsi. Fot. A. Wojciechowski, 1988 r., neg. PDEH PKZ O/ Lublin.
 79. Zawada – elektrownia „ Połaniec ”. Fot. A.Wojciechowski, 1988 r.,neg. PDEH PKZ O/Lublin.
 80. Zdzieci Stare – widok na zabudowę wsch. części wsi. Fot. A.Wojciechowski, 1988 r.,neg. PDEH PKZ O/Lublin.
 81. Zdzieci Stare – chałupa nr 22 z ok. 1900 r.,wł.Henryka Bajora. Fot. A.Wojciechowski, 1988 r.,neg. PDEH PKZ O/Lublin.
 82. Zdzieci Stare – zabudowa zach. części wsi widok od wsch. Fot. A. Wojciechowski, 1988 r., neg. PDEH PKZ O/Lublin.
 83. Zrębin – młyn. Fot. A.Wojciechowski, 1988 r., neg. PDEH PKZ O/Lublin.
 84. Zrębin – chałupa z ok.1900 r., wł. Marii Sekuły, widok od zach. Fot. A.Wojciechowski, 1988 r., neg. PDEH PKZ O/Lublin.
 85. Zrębin – chałupa z ok. 1900 r. wł. Marii Sekuły, widok od południa. Fot. A.Wojciechowski 1988 r., neg. PDEH PKZ O/Lublin.
 86. Zrębin – widok od zach. na zabudowę środkowej części wsi. Fot. A.Wojciechowski, 1988 r., neg. PDEH PKZ O/Lublin.
 87. Zrębin – widok na zabudowę zachodniego krańca wsi. Fot. A.Wojciechowski, 1988 r., neg. PDEH PKZ O/Lublin.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Łukasz Orłowski

Administrator strony. Połańczanin od urodzenia. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku pracuje w organizacji pozarządowej Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły. Aktywny członek Towarzystwa Kościuszkowskiego w Połańcu. Członek połanieckiego oddziału Legii Polsko-Włoskiej i Regimentu Kosynierów.
x

Przeczytaj również

Zapraszamy na imprezę historyczno-taneczną

Facebook Twitter Gmail Drukuj Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.Zapraszamy Państwa na ...

0
Connecting
Please wait...
Wyślij wiadomość

Przepraszamy nie jesteśmy w tej chwili dostępni online. Proszę zostaw wiadomość.

Twoje imię
* Email
* Opisz swój problem
Napisz wiadomość

Potrzebujesz pomocy? Oszczędź swój czas i porozmawiaj z nami online.

Twoje imię
* Email
* Opisz sprawę
Jesteśmy online!
Informacja zwrotna

Jeżeli chcesz możesz zostawić nam dodatkowe informacje.

Jak oceniasz naszą pomoc?
Power by

Download Free AZ | Free Wordpress Themes

Wyślij nam materiały on-line

Szanowni Państwo wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom uruchomiliśmy usługę wysłania plików online. W każdej chwili 24 h / dobę możecie bezpośrednio wysłać do nas pliki multimedialne, tekstowe itp. nie wychodząc z domu. Pojemnosć naszej skrzynki odbiorczej wynosi 10 GB, maksymalny plik jednorazowo jaki można przesłać to 10 MB. Istnieje możliwosć przesłania folderu. Do wysyłanych przez Państwa materiałów np. zdjęć prosimy o utworzenie pliku tekstowego z Państwa imieniem i nazwiskiem, danymi kontaktowymi (tel. / email), krótkim opisem i jeżeli to możliwe datą powstania fotografii.

Jeśli więc posiadacie stare dokumenty, zdjęcia, czy znacie ciekawe historie dotyczące Połańca i osób z nim związanych, podzielcie się z nami. Chrońmy przed zapomnieniem naszą historię.